Gümrük Borç Sorgulama

Bu API müşterinin gümrük vergi borçlarının detaylı bilgisini getirir.

API Bilgileri

URL

/customsTaxInquiry

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

Customs Services

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

DeclarationNo

Number Beyanname numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

CustomsTax

List Gümrük vergi bilgisi

TaxDetail

List Gümrük vergi detay bilgisi

CustomsResult

List Gümrük sonucu

CustomsDepartment

List Gümrük departman bilgisi


CustomsTax

Alan Adı Format Açıklama

TotalAmount

Decimal Toplam vergi tutarı

EttnNo

String Evrensel tekil tanımlama numarası

ReferenceNo

String Gümrük referans numarası

ResultCode

String Sonuç kodu


TaxDetail

Alan Adı Format Açıklama

TaxDescription

String Vergi açıklaması

TaxCode

String Vergi kodu

Amount

Decimal Vergi tutarı

EttnNo

String Evrensel tekil tanımlama numarası


CustomsResult

Alan Adı Format Açıklama

DeclarationNo

String Beyanname numarası

ResultDescription

String Beyanname numarası durumu

ResultCode

String Sonuç kodu


CustomsDepartment

Alan Adı Format Açıklama

CustomsDepartmentCode

String Gümrük vergi dairesi kodu

Title

String Gümrük vergi dairesi adı

Code

String Gümrük müdürlük kodu

CustomsDepartmentTitle

String Gümrük müdürlük adı

Örnek

İstek:

{
"DeclarationNo": "00000000TT000000"
} 

Cevap:

{
  "Status": {
    "Code": "APIGW000000",
    "Description": "Success",
    "ObjectID": "831acbeb-6bdc-47b3-bd41-9183e8fb6559"
  },
  "Data": {
    "CustomsTax": {
      "TotalAmount": "68.9",
      "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0A"
    },
    "TaxDetail": [
      {
        "TaxDescription": "Sübvansiyona Karşı Vergi",
        "TaxCode": "21",
        "Amount": "34.45",
        "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0A"
      },
      {
        "TaxDescription": "Çevre katkı payı",
        "TaxCode": "29",
        "Amount": "34.45",
        "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0A"
      }
    ],
    "CustomsResult": {
      "DeclarationNo": "00000000TT000000",
      "ResultDescription": "ISLEM BASARILI. (Beyanname Statusu:Muayene Onaylanmış. )",
      "ResultCode": "-1000"
    },
    "CustomsDepartment": {
      "CustomsDepartmentCode": "000000",
      "Title": "DİKİMEVİ VERGİ DAİRESİ",
      "Code": "000000",
      "CustomsDepartmentTitle": "Test GM"
    }
  }
}