İş Günü Sorgula

Bu API bankamızın iş günlerinin ve tatil günlerinin bilgisini getirir. Günler tarih aralığına göre filtrelenir.

API Bilgileri

URL

/getBusinessDay

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

Information Services

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

StartDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Başlangıç tarihi Zorunlu

EndDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Bitiş tarihi Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

Date

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Tarih

DayType

Number Gün tipi
1: İş günü
2: Tatil
4: Yarım gün

HolidayDescription

Decimal Tatil Açıklaması

isWeekend

Boolean Hafta sonu durumu

Örnek

İstek:

{
    "StartDate": "2020-04-28T00:00:00+03:00",
    "EndDate": "2020-05-20T00:00:00+03:00"
}

Cevap:

{
  "Status": {
    "Code": "APIGW000000",
    "Description": "Success",
    "ObjectID": "ba65fed9-390e-4b13-8643-eb8e1b2127ff"
  },
  "Data": {
    "Day": [
      {
        "HolidayDescription": "",
        "DayType": "1",
        "Date": "2020-04-28T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": ""
      },
      {
        "HolidayDescription": "",
        "DayType": "1",
        "Date": "2020-04-29T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": ""
      },
      {
        "HolidayDescription": "",
        "DayType": "1",
        "Date": "2020-04-30T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": ""
      },
      {
        "HolidayDescription": "EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ",
        "DayType": "2",
        "Date": "2020-05-01T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": ""
      },
      ...			
      {
        "HolidayDescription": "",
        "DayType": "2",
        "Date": "2020-05-16T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": true
      },
      {
        "HolidayDescription": "",
        "DayType": "2",
        "Date": "2020-05-17T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": true
      },
      {
        "HolidayDescription": "",
        "DayType": "1",
        "Date": "2020-05-18T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": ""
      },
      {
        "HolidayDescription": "ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI",
        "DayType": "2",
        "Date": "2020-05-19T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": ""
      },
      {
        "HolidayDescription": "",
        "DayType": "1",
        "Date": "2020-05-20T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": ""
      }
    ]
  }
}