Hesap Hareketleri

Bu API müşterinin hesap hareketleri bilgisini getirir. İşlemler tarih aralığına göre filtrelenir.

API Bilgileri

URL

/accountTransactions

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

Account Information Services

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AccountNumber

String Hesap numarası Zorunlu

StartDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Başlangıç tarihi Zorunlu

EndDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Bitiş tarihi Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

CurrencyCode

String Döviz kodu

TransactionType

String

İşlem tipi
1: Hesaba giren para
2: Hesaptan çıkan para

Description

String İşlem açıklaması

Amount

Decimal İşlem tutarı

TransactionCode

String İşlem kodu

Balance

Decimal Hesap bakiyesi

TransactionName

String İşlem adı

TransactionDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İşlem tarihi

TransactionId

Number(16) İşlem id

Örnek

İstek:

{
  "AccountNumber": "00000000000000000",
  "StartDate": "2020-01-01T00:00:00",
  "EndDate": "2020-01-30T00:00:00"
} 

Cevap:

{
  "Status": {
    "Code": "APIGW000000",
    "Description": "Success",
    "ObjectID": "b33a76dd-e279-4877-937a-b5a7383653d6"
  },
  "Data": {
    "AccountTransactions": [
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "TransactionType": "1",
        "Description": "İşlem Açıklaması",
        "Amount": "420.0",
        "TransactionCode": "CPDICRAMSRFIADEHSB",
        "Balance": "43077.32",
        "TransactionName": " İşlem adı ",
        "TransactionDate": "2020-01-03T14:44:14",
        "TransactionId": "2020000000000000"
      },
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "TransactionType": "1",
        "Description": "İşlem Açıklaması",
        "Amount": "500.0",
        "TransactionCode": "HVLFHSBHVL",
        "Balance": "43577.32",
        "TransactionName": "İşlem adı",
        "TransactionDate": "2020-01-03T16:29:18",
        "TransactionId": "2020000000000000"
      }
    ]
  }
}