Mevduat Hesaplayıcı

Bu API girdi bilgilerine göre bankamızın mevduat getirisini hesaplar.

API Bilgileri

URL

/depositCalculator

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

Information Services

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

DepositsType

String Mevduat türü Zorunlu

CurrencyCode

String Döviz kodu Zorunlu

Amount

Decimal Kaynak tutar Zorunlu

NumberofDays

Number Vade gün sayısı Opsiyonel

ExpirationDate

yyyy-MM-dd Vade bitiş tarihi Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

InterestRate

Decimal Faiz oranı

NetAmount

Decimal Vade sonu net tutar

ExpirationDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Vade bitiş tarihi

NumberofDays

Number Vade gün sayısı

Örnek

İstek:

{
  "Amount": 10000,
  "CurrencyCode": "TL",
  "DepositsType": 55500472,
  "NumberofDays": 0,
  "ExpirationDate": "2020-04-20"
}

Cevap:

{
  "Status": {
    "Code": "APIGW000000",
    "Description": "Success",
    "ObjectID": "d97feb05-6e6c-4acd-a0d2-38dd595e5b42"
  },
  "Data": {
    "ExpirationDate": "2020-04-20T00:00:00",
    "NumberofDays": "53",
    "NetAmount": "10233.87",
    "InterestRate": "19.0"
  }
}