Altın Fiyatları

Bu API istenilen tarihteki altın fiyatlarını getirir.

API Bilgileri

URL

/getGoldPrices

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

Information Services

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

PriceDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Altın fiyatının tarihi Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

RateDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Altın fiyatının tarihi

ProductName

String Altın ürün adı

BuyRate

Decimal Altın alış fiyatı

SellRate

Decimal Altın satış fiyatı

Örnek

İstek:

{
  "PriceDate": "2020-01-15T00:00:00+03:00"
}

Cevap:

{
  "Status": {
    "Code": "APIGW000000",
    "Description": "Success",
    "ObjectID": "472f4164-b40a-4d3b-9238-a5c6e6f3169d"
  },
  "Data": {
    "GoldRate": [
      {
        "RateDate": "2020-01-15T14:59:47",
        "ProductName": "2 Gr Vakıf Altını",
        "BuyRate": "588.9",
        "SellRate": "584.5"
      },
      {
        "RateDate": "2020-01-15T14:59:47",
        "ProductName": "50 Gr Vakıf Altını",
        "BuyRate": "14722.5",
        "SellRate": "14612.5"
      },
      {
        "RateDate": "2020-01-15T14:59:47",
        "ProductName": "Osmanlı Altını",
        "BuyRate": "9157.4",
        "SellRate": "9088.98"
      },
      ...
    ]
  }
}