Döviz Hesaplayıcısı

Bu API girdi bilgilerinde belirtilen döviz kurundaki belirli bir tutarın, hedeflenen döviz kurundaki karşılığını hesaplar.

API Bilgileri

URL

/currencyCalculator

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

Information Services

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

SourceCurrencyCode

String Kaynak döviz kodu Zorunlu

SourceAmount

Decimal Kaynak tutar Zorunlu

TargetCurrencyCode

String Hedef döviz kodu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

TargetCurrencyCode

String Hedef döviz kodu

RateDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Döviz kuru tarihi

SellRate

Decimal Bankanın döviz satış oranı

SellAmount

Decimal Banka satış tutarı

Örnek

İstek:

{
  "SourceCurrencyCode": "TL",
  "SourceAmount": "100",
  "TargetCurrencyCode": "USD"
}

Cevap:

{
  "Status": {
    "Code": "APIGW000000",
    "Description": "Success",
    "ObjectID": "502510dc-cdbd-4ae6-8501-6e96e6c784cc"
  },
  "Data": {
    "Currency": {
      "RateDate": "2020-03-02T10:58:58.8384333+03:00",
      "SellAmount": "16.06",
      "SellRate": "6.22339",
      "TargetCurrencyCode": "USD" 
    }
  }
}