Vergi Borç Sorgulama

Bu API müşterinin vergi borcu bilgilerini getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/taxDebtInquiry

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

TaxTypeCode

String (4) Vergi tür kodu Koşullu Zorunlu

NumberPlate

String (10) Plaka numarası Koşullu Zorunlu

TaxPeriod

Integer (4-6) Vergi dönemi Koşullu Zorunlu

TaxOfficeCode

String (6) Vergi dairesi kodu Koşullu Zorunlu

AccrualSlipNumber

String (20) Tahakkuk fiş no Koşullu Zorunlu

IdentityNumber

String (11) Vergi borcuna sahip mükellefin TC Kimlik Numarası Koşullu Zorunlu

TaxNumber

String (10) Vergi borcuna sahip mükellefin Vergi Kimlik Numarası Koşullu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

List< TaxInfo >

Alan Adı Format Açıklama

TaxOfficeCode

String Vergi dairesi kodu

AccrualSlipNumber

String Tahakkuk fiş no

TaxAmount

Decimal Vergi tutarı

TaxTypeCode

String Vergi tür kodu

TaxTypeName

TaxTypeName Vergi tür adı

NumberPlate

String Plaka numarası

TaxPeriod

Integer Vergi dönemi

IdentityNumber

String Vergi borcuna sahip mükellefin TC Kimlik Numarası

TaxNumber

String Vergi borcuna sahip mükellefin Vergi Kimlik Numarası

Installment

Integer Vergi borcunun taksit bilgisi

ResultCode

String İşlem sonuç kodu

ResultDescription

String İşlem sonuç kodu açıklaması

ExpiryDate

DateTime Vade tarihi

Name

String Ad

Surname

String Soyad

TrackingFileNumber

String Takip dosya no

SerialSequenceNumber

String Seri sıra no

DateofIssuance

DateTime Düzenleme tarihi

NotificationDate

DateTime Tebliğ tarihi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000146

T.C. kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000267

Vergi kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000279

T.C. kimlik numarası veya vergi numarası alanlarından birinin girilmesi zorunludur.

Örnek

İstek:

{
  "TaxTypeCode": "9034",
  "NumberPlate": "00AAA00",
  "TaxPeriod": 2021,
  "IdentityNumber": "",
  "TaxNumber":"",
  "AccrualSlipNumber": "",
  "TaxOfficeCode": ""
}

Cevap:

{

}