Kredi Hesaplayıcısı

Bu API girdi bilgilerine göre bankamızın kredi ürününün maliyet oranını hesaplar. Ayrıca ayrıntılı ödeme planı oluşturur.

API Bilgileri

URL

/loanCalculator

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

Information Services

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

LoanProductId

String Kredi ürün id Zorunlu

LoanPeriod

Number Kredi vadesi Zorunlu

LoanAmount

Decimal Kredi tutarı Zorunlu

GracePeriod

Number Ödemesiz dönem Zorunlu

InstallmentPeriod

Number Taksit Periyodu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

KKDF

Decimal Kaynak kullanımı destekleme fonu

ExpertisePrice

Decimal Ekspertiz ücreti

LoanProductId

String kredi ürün id

LoanAllocationPrice

Decimal Kredi tahsis ücreti

BSMV

Decimal Banka sigorta muamele vergisi

YearlyCostRate

Decimal Yıllık maliyet oranı

InstallmentAmount

Decimal Taksit tutarı

TotalAmount

Decimal Toplam ödenecek tutar

LoanPeriod

Number Kredi vadesi

LoanAmount

Decimal Kredi tutarı

GracePeriod

Number Ödemesiz dönem

InstallmentPeriod

Number Taksit periyodu

InterestRate

Decimal Faiz oranı

PaymentPlan

List Aylık ödeme planı


PaymentPlan

Alan Adı Format Açıklama

PrincipalBalance

Decimal Ana para bakiyesi

KKDF

Decimal Kaynak kullanımı destekleme fonu

InstallmentInterest

Decimal Taksit faizi

InstallmentPrincipal

Decimal Taksit ana para

BSMV

Decimal Banka sigorta muamele vergisi

InstallmentAmount

Decimal Taksit tutarı

Date

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Vade tarihi

Örnek

İstek:

{
  "LoanProductId": "35009",
  "LoanPeriod": 12,
  "LoanAmount": 10000,
  "GracePeriod": 0,
  "InstallmentPeriod": 1
}

Cevap:

 {
  "Status": {
    "Code": "APIGW000000",
    "Description": "Success",
    "ObjectID": "9b8abb00-457f-4433-9179-a103fedafa26"
  },
  "Data": {
    "KKDF": "15.0",
    "ExpertisePrice": "",
    "LoanProductId":"35009",    
    "LoanAllocationPrice": "25.0",
    "BSMV": "5.0",
    "YearlyCostRate": "45.3925",
    "InstallmentAmount": "1014.73",
    "TotalAmount": "10000.0",
    "LoanPeriod": "12",
    "LoanAmount": "10000.0",
    "PaymentPlan": [
      {
        "PrincipalBalance": "10000.0",
        "KKDF": "",
        "InstallmentInterest": "",
        "InstallmentPrincipal": "",
        "BSMV": "",
        "InstallmentAmount": "",
        "Date": "2020-02-17T14:51:32.5542469"
      },
      {
        "PrincipalBalance": "9302.07",
        "KKDF": "39.6",
        "InstallmentInterest": "",
        "InstallmentPrincipal": "697.93",
        "BSMV": "13.2",
        "InstallmentAmount": "",
        "Date": "2020-03-17T00:00:00"
      },
      …
    ],
    "GracePeriod": "",
    "InstallmentPeriod": "1",
    "InterestRate": "2.64"
  }
}