VBanko Çek Dijital Sorgula

Bu API girdi bilgilerinde belirtilen VBanko Çek Dijital ürününe ait çek bilgilerini getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/getVBankoChequeDigital

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

ChequeBranch

String Çek yaprak şube kodu Zorunlu

ChequeSerialNo

String Çek seri numarası Zorunlu

DrawerIdentityNumber

String Keşideci T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

ChequeInfo

Alan Adı Format Açıklama

ChequeBranch

String Çek yaprak şube kodu

ChequeSerialNo

String Çek seri numarası

DrawerIdentityNumber

String Keşideci T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası

ExpirtyDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Garanti geçerlilik tarihi

GuaranteedAmount

Decimal Garanti tutar

Information

String Bilgilendirme notu

ChequeBranchName

String Çek yaprak şube adı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000011

Çek şube kodu boş olamaz.

ACBH000012

Çek numarası boş olamaz.

ACBH000013

Keşicedi TCKN/VKN boş olamaz.

ACBH000014

Çek numarası sayısal verilerden oluşmalıdır.

ACBH000015

Çek şube kodu sadece rakam ve harflerden oluşmalıdır.

ACBH000052

Keşicedi TCKN/VKN sayısal verilerden oluşmalıdır.

Örnek

İstek:

{
  "ChequeBranch": "S00000",
  "ChequeSerialNo": "00000",
  "DrawerIdentityNumber": "0000000000"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "fa97f4b7-b089-4b6b-b37e-ddac6783c705"
  },
  "Data": {
    "ChequeInfo": {
      "ChequeSerialNo": "00000",
      "ChequeBranchName": "ANKARA ŞUBESİ",
      "ExpirtyDate": "2021-07-02T12:37:08",
      "GuaranteedAmount": "5000.0",
      "ChequeBranch": "S00000",
      "DrawerIdentityNumber": "*****00000",
      "Information": "Bankamız garantisi, yasal ibraz süresinin aşılmaması kaydıyla 02/07/2021 tarihi sonuna kadar geçerlidir."
    }
  }
}