Hesap Hareketleri

Bu API müşterinin hesabına ait hesap hareketleri bilgisini getirmektedir. Hareketler tarih aralığına göre filtrelenir.

API Bilgileri

URL

/accountTransactions

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

account

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code
B2B Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AccountNumber

String (17) Hesap numarası Zorunlu

StartDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Başlangıç tarihi Zorunlu

EndDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Bitiş tarihi Zorunlu


Çıktı Bilgileri

List< AccountTransactions >

Alan Adı Format Açıklama

CurrencyCode

String Döviz kodu

TransactionType

String

İşlem tipi
1: Hesaba giren para,
2: Hesaptan çıkan para

Description

String İşlem açıklaması

Amount

Decimal İşlem tutarı

TransactionCode

String İşlem kodu

Balance

Decimal Hesap bakiyesi

TransactionName

String İşlem adı

TransactionDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İşlem tarihi

TransactionId

String İşlem id


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000025

Başlangıç tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000026

Bitiş tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000034

Hesap numarası boş olamaz.

ACBH000035

Hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000104

İşlem yapmak istediğiniz hesap oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000134

Tarih aralığı maksimum 1 yıl olmalıdır.

ACBH000202

Seçilen tarih aralığında hesap hareketi bulunmamaktadır.

Örnek

İstek:

{
  "AccountNumber": "00158000000000001",
  "StartDate": "2020-02-05T00:00:00+03:00",
  "EndDate": "2020-02-10T00:00:00+03:00"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "046b813c-1c74-4c07-b8e2-4956a07c49c4"
  },
  "Data": {
    "AccountTransactions": [
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "TransactionType": "1",
        "Description": "Borçlu:...",
        "Amount": "650.0",
        "TransactionCode": "SNTSTHSLAT",
        "Balance": "4957.61",
        "TransactionName": "Senet tahsilatı",
        "TransactionDate": "2020-02-05T10:47:47",
        "TransactionId": "2020000000000001"
      },
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "TransactionType": "1",
        "Description": "MASRAF VE KOMİSYON TUTARI...",
        "Amount": "7.0",
        "TransactionCode": "FYTSMSRFIPT",
        "Balance": "4964.61",
        "TransactionName": "Masraf Tahsilat İptali",
        "TransactionDate": "2020-02-05T10:50:04",
        "TransactionId": "2020000000000002"
      },
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "TransactionType": "2",
        "Description": "EFT ...",
        "Amount": "-200.0",
        "TransactionCode": "EFTTHSBEFT",
        "Balance": "4764.61",
        "TransactionName": "Hesaba giden EFT",
        "TransactionDate": "2020-02-07T16:20:25",
        "TransactionId": "2020000000000003"
      }
    ]
  }
}