Döviz Hesaplayıcısı

Bu API girdi bilgilerinde belirtilen kaynak döviz kurundaki belirli bir tutarın, hedeflenen döviz kurundaki karşılığını hesaplamaktadır.

API Bilgileri

URL

/currencyCalculator

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

SourceCurrencyCode

String Kaynak döviz kodu Zorunlu

SourceAmount

Number Kaynak tutar Zorunlu

TargetCurrencyCode

String Hedef döviz kodu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Currency

Alan Adı Format Açıklama

TargetCurrencyCode

String Hedef döviz kodu

RateDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Döviz kuru tarihi

SaleRate

Decimal Bankanın döviz satış oranı

SaleAmount

Decimal Banka satış tutarı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000017

Hedef döviz kodu harflerden oluşmalıdır.

ACBH000018

Kaynak döviz kodu harflerden oluşmalıdır.

ACBH000051

Kaynak tutar alanına geçersiz bir veri girildi.

ACBH000075

Kaynak tutar alanı boş olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "SourceCurrencyCode": "TL",
  "SourceAmount": "100",
  "TargetCurrencyCode": "USD"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "34600dc7-fe10-4394-a99a-36e28c9e3d3f"
  },
  "Data": {
    "Currency": {
      "RateDate": "2020-06-01T16:46:56.6790594+03:00",
      "SaleRate": "6.8466",
      "TargetCurrencyCode": "USD",
      "SaleAmount": "14.6"
    }
  }
}