Mevduat Hesaplayıcısı

Bu API girdi bilgilerinde belirtilen mevduat türüne göre bankamızın mevduat getirisini hesaplamaktadır.

API Bilgileri

URL

/depositCalculator

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

DepositsType

String Mevduat türü Zorunlu

CurrencyCode

String Döviz kodu Zorunlu

Amount

Decimal Kaynak tutar Zorunlu

TermDays

Number Vade gün sayısı Opsiyonel

ExpiryDate

yyyy-MM-dd Vade bitiş tarihi Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

Deposit

Alan Adı Format Açıklama

InterestRate

Decimal Faiz oranı

NetAmount

Decimal Vade sonu net tutar

ExpiryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Vade bitiş tarihi

TermDays

Number Vade gün sayısı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000027

Döviz kodu boş olamaz.

ACBH000028

Döviz kodu alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000029

Vade bitiş tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000068

Vade gün sayısı ya da vade bitiş tarihi alanlarından biri dolu olmalıdır.

Örnek

İstek:

{
  "Amount": 1000,
  "CurrencyCode": "TL",
  "DepositsType": 55500472,
  "TermDays": 10,
  "ExpiryDate": ""
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "64a7b16c-8855-481f-9110-fa690b70580a"
  },
  "Data": {
    "Deposit": {
      "ExpiryDate": "2020-06-18T00:00:00",
      "TermDays": "10",
      "NetAmount": "1004.41",
      "InterestRate": "19.0"
    }
  }
}