İş Günü Sorgula

Bu API bankamızın iş ve tatil günlerinin bilgisini getirmektedir. Günler tarih aralığına göre filtrelenir.

API Bilgileri

URL

/getBusinessDay

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

StartDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Başlangıç tarihi Zorunlu

EndDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Bitiş tarihi Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

Day

List< Day > Gün bilgisi


Day

Alan Adı Format Açıklama

Date

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Tarih

DayType

Number Gün tipi
1: İş günü
2: Tatil
4: Yarım gün

HolidayDescription

Decimal Tatil Açıklaması

isWeekend

Boolean Hafta sonu durumu


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000025

Başlangıç tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000026

Bitiş tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000100

Başlangıç tarihi bitiş tarihinden büyük olamaz.

Örnek

İstek:

{
    "StartDate": "2020-05-22T00:00:00+03:00",
    "EndDate": "2020-05-26T00:00:00+03:00"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "aaf2a95f-e17f-4d51-a253-64c6ea0f07a5"
  },
  "Data": {
    "Day": [
      {
        "HolidayDescription": "",
        "DayType": "1",
        "Date": "2020-05-22T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": ""
      },
      {
        "HolidayDescription": "RAMAZAN BAYRAMI AREFESi",
        "DayType": "2",
        "Date": "2020-05-23T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": true
      },
      {
        "HolidayDescription": "RAMAZAN BAYRAMI",
        "DayType": "2",
        "Date": "2020-05-24T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": true
      },
      {
        "HolidayDescription": "RAMAZAN BAYRAMI",
        "DayType": "2",
        "Date": "2020-05-25T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": ""
      },
      {
        "HolidayDescription": "RAMAZAN BAYRAMI",
        "DayType": "2",
        "Date": "2020-05-26T00:00:00+03:00",
        "IsWeekend": ""
      }
    ]
  }
}