Altın Fiyatları

Bu API istenilen tarihteki altın fiyatlarını getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/getGoldPrices

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

PriceDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Altın fiyatlarının tarihi Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

GoldRate

List< GoldRate > Altın fiyat bilgisi


GoldRate

Alan Adı Format Açıklama

RateDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Altın fiyatının tarihi

ProductName

String Altın ürün adı

PurchaseRate

Decimal Müşteri altın alış fiyatı

SaleRate

Decimal Müşteri altın satış fiyatı

CurrencyCode

String Döviz kodu


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000023

Tarih formatı hatalıdır.

ACBH000083

Tarih bugünden büyük olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "PriceDate": "2020-08-14T00:00:00+03:00"
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "833c0ce6-e0da-43d9-b7c8-de8b538c8c56"
  },
  "Data": {
    "GoldRate": [
      {
        "RateDate": "2020-08-14T10:54:15",
        "CurrencyCode": "TL",
        "ProductName": "2 Gr Vakıf Altını",
        "SaleRate": "916.44",
        "PurchaseRate": "926.44"
      },
      {
        "RateDate": "2020-08-14T10:54:15",
        "CurrencyCode": "TL",
        "ProductName": "100 Gr Vakıf Altını",
        "SaleRate": "45822.0",
        "PurchaseRate": "46322.0"
      },
      {
        "RateDate": "2020-08-14T10:54:15",
        "CurrencyCode": "TL",
        "ProductName": "IAB1Gr Altını",
        "SaleRate": "458.18",
        "PurchaseRate": "463.33"
      },
      ...
      {
        "RateDate": "2020-08-14T09:05:12",
        "CurrencyCode": "TL",
        "ProductName": "IAB1Ons Altını",
        "SaleRate": "",
        "PurchaseRate": ""
      }
    ]
  }
}