Kredi Hesaplayıcısı

Bu API girdi bilgilerinde belirtilen bireysel kredi ürününe ait maliyet oranını hesaplamaktadır. Ayrıca ayrıntılı ödeme planı oluşturur.

API Bilgileri

URL

/loanCalculator

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

LoanProductId

String Kredi ürün id Zorunlu

LoanTerm

Number Kredi vadesi Zorunlu

LoanAmount

Decimal Kredi tutarı Zorunlu

GracePeriod

Number Ödemesiz dönem Zorunlu

InstallmentPeriod

Number Taksit periyodu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Loan

Alan Adı Format Açıklama

KKDF

Decimal Kaynak kullanımı destekleme fonu

ExpertisePrice

Decimal Ekspertiz ücreti

LoanProductId

String Kredi ürün id

LoanAllocationPrice

Decimal Kredi tahsis ücreti

BSMV

Decimal Banka sigorta muamele vergisi

YearlyCostRate

Decimal Yıllık maliyet oranı

InstallmentAmount

Decimal Taksit tutarı

TotalAmount

Decimal Toplam ödenecek tutar

LoanTerm

Number Kredi vadesi

LoanAmount

Decimal Kredi tutarı

GracePeriod

Number Ödemesiz dönem

InstallmentPeriod

Number Taksit periyodu

InterestRate

Decimal Faiz oranı

PaymentPlan

List< PaymentPlan > Aylık ödeme planı


PaymentPlan

Alan Adı Format Açıklama

PrincipalBalance

Decimal Ana para bakiyesi

KKDF

Decimal Kaynak kullanımı destekleme fonu

InstallmentInterest

Decimal Taksit faizi

InstallmentPrincipal

Decimal Taksit ana para

BSMV

Decimal Banka sigorta muamele vergisi

InstallmentAmount

Decimal Taksit tutarı

ExpiryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Vade tarihi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000030

Kredi ürün id boş olamaz.

ACBH000031

Kredi ürün id sadece sayısal değerlerden oluşmalıdır.

ACBH000032

Taksit periyodu boş olamaz.

ACBH000060

Kredi ürünü bulunamadı.

ACBH000061

Kredi vadesi boş olamaz.

ACBH000063

Kredi tutarı boş olamaz.

ACBH000130

Maksimum tutar {0} {1} olmalıdır.

ACBH000131

Minimum tutar {0} {1} olmalıdır.

ACBH000132

Maksimum vade {0} ay olmalıdır.

ACBH000133

Minimum vade {0} ay olmalıdır.

Örnek

İstek:

{
  "LoanProductId": "35009",
  "LoanTerm": 3,
  "LoanAmount": 10000,
  "GracePeriod": 0,
  "InstallmentPeriod": 1
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "1bb495ff-f6bd-47b1-8439-d506cd517bd4"
  },
  "Data": {
    "Loan": {
      "KKDF": "15.0",
      "ExpertisePrice": "",
      "LoanAllocationPrice": "25.0",
      "BSMV": "5.0",
      "YearlyCostRate": "45.3922",
      "InstallmentAmount": "3546.73",
      "TotalAmount": "10000.0",
      "LoanAmount": "10000.0",
      "LoanTerm": "3",
      "PaymentPlan": [
        {
          "PrincipalBalance": "10000.0",
          "KKDF": "",
          "ExpiryDate": "2020-06-15T16:02:35.9138674",
          "InstallmentInterest": "",
          "InstallmentPrincipal": "",
          "BSMV": "",
          "InstallmentAmount": ""
        },
        {
          "PrincipalBalance": "6770.07",
          "KKDF": "39.6",
          "ExpiryDate": "2020-07-15T00:00:00",
          "InstallmentInterest": "",
          "InstallmentPrincipal": "3229.93",
          "BSMV": "13.2",
          "InstallmentAmount": ""
        },
        {
          "PrincipalBalance": "3437.82",
          "KKDF": "26.81",
          "ExpiryDate": "2020-08-15T00:00:00",
          "InstallmentInterest": "",
          "InstallmentPrincipal": "3332.25",
          "BSMV": "8.94",
          "InstallmentAmount": ""
        },
        {
          "PrincipalBalance": "",
          "KKDF": "13.61",
          "ExpiryDate": "2020-09-15T00:00:00",
          "InstallmentInterest": "",
          "InstallmentPrincipal": "3437.82",
          "BSMV": "4.54",
          "InstallmentAmount": ""
        }
      ],
      "LoanProductId": "35009",
      "GracePeriod": "",
      "InstallmentPeriod": "1",
      "InterestRate": "2.64"
    }
  }
}