Vergi Borç Sorgulama

Bu API ile aşağıdaki vergi türlerinin borç bilgileri sorgulanmaktadır.

1-Tahakkuk numarası olan vergiler ve

2-Plaka bilgisi ile

 • 9034-Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV),
 • 9085-Trafik Cezası,
 • 9050-Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası,
 • 9155-Karayolları Geçiş Ücreti

API Bilgileri

URL

/taxDebtInquiry

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

TaxTypeCode

String (4) Vergi tür kodu
(9034(MTV) ve 9085, 9050, 9155(TPC) haricinde zorunlu değildir.)
Koşullu Zorunlu

NumberPlate

String (10) Plaka numarası
(Vergi Tür Kodu MTV(9034) ve TPC (9085,9050,9155) ise zorunlu alandır.)
Koşullu Zorunlu

TaxPeriod

Integer (4-6) Vergi dönemi
9034-MTV için YYYY(2018) formatında vergi yılı girilmelidir.
9050 vergi türünde dönem bilgisi “CezaYılı-CezaAyı” formatında 201801 gibi 6 hane doldurulmalıdır.
9085, 9050, 9155 vergi türü için hangi dönem girilirse girilsin Maliye tarafından tüm dönemlerin borç bilgileri dönüldüğü için cari dönem girilebilir.
(Vergi Tür Kodu MTV(9034) ve 9050-Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası ise zorunlu alandır.)
Koşullu Zorunlu

TaxOfficeCode

String (6) Vergi dairesi kodu
(Vergi Tür Kodu MTV(9034) ve TPC (9085,9050,9155) değilse zorunlu alandır.)
Koşullu Zorunlu

AccrualSlipNumber

String (20) Vergi ödemesinin yapılacağı Tahakkuk No ya da Ödeme Plan Belge No alanı
(Vergi Tür Kodu alanı boşsa veya MTV(9034) ve TPC (9085,9050,9155) değilse zorunlu alandır.)
Koşullu Zorunlu

IdentityNumber

String (11) Vergi borcuna sahip mükellefin TC Kimlik Numarası
(T.C. kimlik numarası veya vergi numarası alanlarından birinin girilmesi zorunludur.)
Koşullu Zorunlu

TaxNumber

String (10) Vergi borcuna sahip mükellefin Vergi Kimlik Numarası
(T.C. kimlik numarası veya vergi numarası alanlarından birinin girilmesi zorunludur.)
Koşullu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

List< TaxInfo >

Alan Adı Format Açıklama

TaxOfficeCode

String Vergi dairesi kodu

AccrualSlipNumber

String Tahakkuk fiş no

TaxAmount

Decimal Vergi tutarı

TaxTypeCode

String Vergi tür kodu

TaxTypeName

TaxTypeName Vergi tür adı

NumberPlate

String Plaka numarası

TaxPeriod

Integer Vergi dönemi

IdentityNumber

String Vergi borcuna sahip mükellefin TC Kimlik Numarası

TaxNumber

String Vergi borcuna sahip mükellefin Vergi Kimlik Numarası

Installment

Integer Vergi borcunun taksit bilgisi

ResultCode

String İşlem sonuç kodu

ResultDescription

String İşlem sonuç kodu açıklaması

ExpiryDate

DateTime Vade tarihi

Name

String Ad

Surname

String Soyad

TrackingFileNumber

String Takip dosya no

SerialSequenceNumber

String Seri sıra no

DateofIssuance

DateTime Düzenleme tarihi

NotificationDate

DateTime Tebliğ tarihi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000146

T.C. kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000267

Vergi kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000279

T.C. kimlik numarası veya vergi numarası alanlarından birinin girilmesi zorunludur.

Örnek

İstek:

{
  "TaxTypeCode": "9034",
  "NumberPlate": "00AAA00",
  "TaxPeriod": 2021,
  "IdentityNumber": "",
  "TaxNumber":"0000000000",
  "AccrualSlipNumber": "",
  "TaxOfficeCode": ""
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "fec3569d-d9a8-48b2-be74-b5c723c61fd6"
  },
  "Data": {
    "TaxInfo": [
      {
        "NumberPlate": "00AAA00",
        "TaxOfficeCode": "016202",
        "Installment": 1,
        "ExpiryDate": "2021-02-09T00:00:00",
        "SerialSequenceNumber": "",
        "DateofIssuance": "",
        "TaxTypeCode": 9034,
        "TaxTypeName": "Motorlu Taşıtlar Vergisi",
        "AccrualSlipNumber": "2021000000A0A0000000",
        "Name": "AAAAA",
        "TaxAmount": 600,
        "NotificationDate": "",
        "TaxPeriod": 202101202112,
        "ResultDescription": "Başarılı",
        "TrackingFileNumber": "",
        "TaxNumber": 0000000000,
        "Surname": "ÜSSSSS",
        "ResultCode": "000",
        "IdentityNumber": 00000000000
      },
      ...
    ]
  }
}