Hesap Detay

Bu API müşterinin yetkili hesabına ait detay bilgilerini getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/accountDetail

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

account

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code
B2B Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AccountNumber

String (17) Hesap numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

AccountInfo

Alan Adı Format Açıklama

CurrencyCode

String Döviz kodu

CustomerNumber

String Müşteri numarası

Balance

Decimal Hesap bakiyesi

AccountNumber

String Hesap numarası

LastTransactionDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Son işlem tarihi

AccountStatus

String Hesap durumu
A: Açık, K: Kapalı

IBAN

String Uluslararası banka hesap numarası

RemainingBalance

Decimal Kullanılabilir bakiye

BranchCode

String Şube kodu

OpeningDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Hesap açılış tarihi

AccountType

Integer Hesap tipi
1: Vadeli Türk Parası Mevduat Hesabı,
2: Vadesiz Türk Parası Mevduat Hesabı,
3: Vadeli Yabancı Para Mevduat Hesabı,
4: Vadesiz Yabancı Para Mevduat Hesabı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000034

Hesap numarası boş olamaz.

ACBH000035

Hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000104

İşlem yapmak istediğiniz hesap oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

Örnek

İstek:

{
  "AccountNumber": "00158000000000001"
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "4c4ce322-4fd7-4bb6-8f1f-aceccdcb4ce5"
  },
  "Data": {
    "AccountInfo": {
      "CurrencyCode": "TL",
      "LastTransactionDate": "2021-01-29T12:14:23",
      "AccountStatus": "A",
      "OpeningDate": "2020-12-29T16:20:43",
      "IBAN": "TR000000000158000000000001",
      "CustomerNumber": "445805642686",
      "RemainingBalance": "98990.46",
      "Balance": "98990.46",
      "AccountType": "2",
      "BranchCode": "S01007",
      "AccountNumber": "00158000000000001"
    }
  }
}