HGS Ürün Sorgula

Bu API müşterinin yetkili olduğu geçiş sistemi ürünlerini getirmektedir. Sorgu sonucunda sayfa başına maksimum 2000 kayıt gelmektedir.

API Bilgileri

URL

/FPSInquireProduct

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code
B2B Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

PageNumber

Integer Sayfa numarası
Her bir sayfa maksimum 2000 kayıt içerecektir. Varsayılan değer 0’dır.
Opsiyonel

ProductStatusCode

Integer Ürün durum kodu
0: Tümü, 1: Aktif, 2: Ürün İptal, 3: Satış İptal, 4: Düşük Kredi, 5: Kara Liste
Opsiyonel

NumberPlate

String Plaka numarası Opsiyonel

ProductNumber

String HGS/OGS ürüne ait numara Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

List< ProductInfo >

Alan Adı Format Açıklama

PassProductID

Integer Geçiş ürün tanım id

ProductNumber

Integer Ürün numarası

ProductType

Integer Ürün türü
1: HGS, 2: OGS

NumberPlate

String Plaka numarası

AccountCardNumber

String Hesap/Maskeli kart numarası

AccountType

Integer Hesap türü
1: Hesap, 2: Kart

Balance

Decimal Bakiye

ProductStatusCode

Integer Ürün durum kodu

VehicleGrade

Integer Araç sınıfı

ProductSaleDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Ürün satış tarihi

ProductCancelDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Ürün iptal tarihi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000152

Ürün bulunamadı.

ACBH000174

İlgili işlem bireysel müşteri numarası ile yapılamaz.

ACBH000246

Ürün durum kodu alanına geçersiz değer girildi.

Örnek

İstek:

{
  "PageNumber": 0,
  "ProductStatusCode": 0,
  "NumberPlate" : "",
  "ProductNumber" : "1111111632"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "8df104b5-5862-4df0-ae35-894c85b5637a"
  },
  "Data": {
    "ProductInfo": {
      "NumberPlate": "WEREWWREWRE",
      "PassProductID": 370010,
      "ProductSaleDate": "2020-07-22T10:59:24",
      "AccountCardNumber": "00158000000000001",
      "ProductStatusCode": 1,
      "VehicleGrade": 4,
      "ProductType": 1,
      "ProductNumber": 1111111632,
      "AccountType": 1,
      "Balance": 90
    }
  }
}