Toplu Fatura Bilgi Getir

Bu API Tüm faturaların bilgilerini göstermeyi sağlar.

API Bilgileri

URL

/getAllInvoiceInformation

Metot

POST

Versiyon

2.0

Scope

oob

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

UserCode

String Kullanıcı kodu Zorunlu

SchoolId

Long Okul kodu bilgisidir. Opsiyonel

InvoiceNumber

String Fatura Numarası Opsiyonel

EducaitonPeriod

String Eğitim dönemi Zorunlu

StartDate

Date Başlangıç Tarihi
*Başlangıç tarihi bitiş tarihinden küçük olmalıdır.
Zorunlu

EndDate

Date Bitiş Tarihi Zorunlu

InvoiceStatusCode

Integer Fatura Durum Kodu
Odenmedi = 0
Odendi = 1
IptalEdildi = 2
FaturaTutariSifir = 5
Hepsi = 9
 
Zorunlu

DateQueryType

Integer Tarih Sorgu Türü
None = 0
SonOdemeTarihi = 1
TahsilatTarihi = 2
Zorunlu


Çıktı Bilgileri


< CompanyResult >

Alan Adı Format Açıklama

ErrorCode

Integer Hata Kodu Bilgisi
0 =None
1= BasariliIslem
2= ApiKeyBosOlamaz
4=IslemYapılanIpBosOlamaz
5=OkulTanimiBulunamadi
6=ApiKeyTanimiBulunamadi
99= SistemHatasi

ErrorDescription

String Hata Açıklaması

TransactionStatusCode

Integer İşlem Durum Kodu Bilgisi
0= HataliIslem
1=BasariliIslem

 

List< InvoiceInfo >

Alan Adı Format Açıklama

StudentIdentityNumber

String Öğrenci TC Kimlik Numarası

StudentNumber

String Öğrenci Numarası

StudentName

String Öğrenci adı

StudentSurname

String Öğrenci Soyadı

ParentName

String Velinin adı

ParentSurname

String Velinin soyadı

ParentIdentityNumber

String Velinin TC Kimlik Numarası

StudentStatus

Integer Öğrenci Kayıt Durumları
1: Aktif Öğrenci
2: Kaydı Silinmiş
3: Digital Onay Bekliyor
4: Kayıt İslemi Tamamlanmamış

StudentInvoiceDetails

List Öğrenci Fatura Detayları


List< StudentInvoiceDetails >

Alan Adı Format Açıklama

InvoiceStatusCode

Integer Fatura Durumları
Odenmedi = 0
Odendi = 1
IptalEdildi = 2
FaturaTutariSifir = 5

CollectionDate

DateTime Tahsilat Tarihi

LastPaymentDate

DateTime Son ödeme tarihi

InvoiceAmount

Decimal Fatura Tutarı

InterestAmount

Decimal Faiz Tutarı

TotalAmount

Decimal Toplam Tutar

InvoiceNumber

Integer Fatura Numarası

EducaitonPeriod

String Eğitim Dönemi

PaymentType

Integer Ödeme Tipi
Egitim = 1
Yemek = 2
Servis = 3
Diger = 4

InvoiceID

Integer Fatura ID