Vinov Ödeme İskonto Et

Bu API alıcı müşterinin Vinov ödeme kaydını iskonto etmektedir.

API Bilgileri

URL

/vinov/reducePayment

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

Id

Integer (19) İskonto edilmek istenen Vinov’un numarasıdır. Zorunlu

AccountNumber

String (17) İskonto yapılacak tutarın yatırılacağı, alacaklı müşterinin hesap numarası bilgisidir. 17 haneli bankamız hesap numarasıdır. Zorunlu

Amount

Decimal (26,2) İskonto yapılacak kaydın iskonto edilecek tutar bilgisidir. Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Result

Alan Adı Format Açıklama

IsSucceeded

Bool Başarılı ise alan true gelecek, hatalı ise false gelecektir.

ReturnAmount

Decimal True gelirse dönecek olan, alıcı hesabına yatırılan tutar bilgisidir.


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000041

Alıcının hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000042

Alıcının hesap numarası boş olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "Id": 259330,
  "AccountNumber": "00158000000000000",
  "Amount": 30
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "0cacaff5-d833-4e09-86e8-191942efdb90"
  },
  "Data": {
    "Result": {
      "IsSucceeded": true,
      "ReturnAmount": 29.18
    }
  }
}