Kredi Kartı Bekleyen Provizyon

Bu API müşterinin kredi kartındaki provizyonda bekleyen işlemleri listelemektedir.

API Bilgileri

URL

/creditCardPendingProvision

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

creditcard

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code
B2B Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

CardID

Integer Müşterinin her kartı için oluşturulmuş benzersiz ID numarası Zorunlu

PageNumber

Integer Sayfa numarası Zorunlu

PageRecordCount

Integer Sayfadaki kayıt sayısı Zorunlu


Çıktı Bilgileri

List < ProvisionInfo >

Alan Adı Format Açıklama

CardNumber

String Maskeli kart numarası

TransactionDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İşlem tarihi

ProvisionCode

Integer Provizyon numarası

CurrencyCode

String Döviz kodu

Amount

Decimal İşlem tutarı

Location

String Lokasyon

PageInfo

Alan Adı Format Açıklama

TotalRecordCount

String Toplam kayıt sayısı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000114

İşlem yapmak istediğiniz kredi kartı oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000227

Kart id uygun formatta girilmelidir.

ACBH000460

Provizyonda bekleyen işleminiz bulunmamaktadır.

Örnek

İstek:

{
  "CardID": 26032,
  "PageNumber": 1,
  "PageRecordCount": 2
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "df483633-33c8-48df-85c9-c7ae7ed50cf2"
  },
  "Data": {
    "ProvisionInfo": [
      {
        "CardNumber": "4938********4205",
        "TransactionDate": "2021-12-29T19:10:47",
        "ProvisionCode": "378532",
        "CurrencyCode": "949",
        "Amount": 100.0,
        "Location": "VPOS TEST 208     İSTANBUL   TRTR"
      },
      {
        "CardNumber": "4938********4205",
        "TransactionDate": "2021-12-29T19:26:08",
        "ProvisionCode": "258738",
        "CurrencyCode": "949",
        "Amount": 100.0,
        "Location": "VPOS TEST 208     İSTANBUL   TRTR"
      }
    ],
    "PageInfo": {
      "TotalRecordCount": 1532
    }
  }
}