Okul Başvuru İptal

Bu API ,Başvuru bekleniyor statüsünde olan başvuru kayıtlarına ait kayıtları iptal eder.

API Bilgileri

URL

/cancelSchoolApplication

Metot

POST

Versiyon

2.0

Scope

oob

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

UserCode

String Kullanıcı kodu Zorunlu

RegistrationTransactionNumber

String Başvuru kaydetme işlemi esnasında cevap olarak dönen kayıt işlem numarasıdır. Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

ErrorCode

Integer Hata Kodu Bilgisi
0 =None
1= BasariliIslem
2= ApiKeyBosOlamaz
4=IslemYapılanIpBosOlamaz
5=OkulTanimiBulunamadi
6=ApiKeyTanimiBulunamadi
99= SistemHatasi

ErrorDescription

String Hata Açıklaması

TransactionStatusCode

Integer İşlem Durum Kodu Bilgisi
0= HataliIslem
1=BasariliIslem


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000334

Kayıt işlem numarası boş bırakılamaz.