Captcha Oluştur/Doğrula

API Bilgileri

URL

/captcha

Metot

GET, POST

Versiyon

1.0

Scope

oob

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials

GET

Bu metot yeni bir captcha bilgisi oluşturmaktadır.

Girdi Bilgileri

Bu metot herhangi bir girdi almamaktadır.


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

CaptchaImage

String (Base64) Captcha görseli

CaptchaId

String Captcha Id

Örnek

İstek:

{

} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed"
  },
  "Data": {
    "CaptchaImage": "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYAB...",
    "CaptchaId": "9509AADD99C84C68818FF436794D7C82"
  }
}POST

Bu metot captcha bilgisinin geçerli olup olmadığını sorgulamaktadır.

Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

CaptchaId

String (25) Captcha Id Zorunlu

CaptchaText

String (6) Captcha bilgisi Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

StatusCode

Integer Durum kodu

Result

Boolean Sonuç
true: Captcha geçerlidir.

Örnek

İstek:

{
  "CaptchaId":"E163264A43AA4A42A3861FED0589B995",
  "CaptchaText": "091697"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed"
  },
  "Data": {
    "StatusCode": 200,
    "Result": true
  }
}