TOS İşlemleri Sorgula

Bu API ile girilen bilgiler doğrultusunda işlem özelinde ya da belirli bir tarihte belirli bir hesaptan gerçekleştirilen tüm işlemler de listelenmebilmektedir.

API Bilgileri

URL

/tos/query

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

InstitutionCode

String TOS Kurum tanım işlemindeki kod girilmektedir. Zorunlu

InstitutionPackageNo

String Paket numarasıdır. Opsiyonel

SenderAccountNo

String İşlemi yapan hesap bilgisidir. Opsiyonel

InstitutionTransactionNo

String İşlem özelinde gerçekleştirilen id değeridir. İşlemin çift olmaması bu alandan kontrol edilmektedir. Opsiyonel

TransactionQueryNo

String İşlem numarası id değeridir. Opsiyonel

PaymentDate

DateTime İşlem yapıldığı tarih bilgisidir. Opsiyonel

PaymentDate

DateTime İşlem yapıldığı tarih bilgisidir. Opsiyonel

TransactionType

Enum(ApiIslemTipleri) İşlem tipinin girildiği alandır.
None = 0
Hesaba = 1
Isme = 2
KrediKarti = 3
Iade = 5
Opsiyonel

ReceivertAccountIbanNo

String Alıcı hesap/iban.TransactionType alanı 3 ise ilgili alan bilgisi kredi kartı numarası olmalıdır.TransactionType alanı 2 ise bu alan boş olacaktır. Opsiyonel

ReturnDate

DateTime İade işlem tarihi bilgisidir. Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

Result

Alan Adı Format Açıklama

InstitutionCode

String TOS Kurum tanım işlemindeki kod girilmektedir.

TransactionType

Enum(ApiIslemTipleri) İşlem tipinin girildiği alandır.
None = 0
Hesaba = 1
Isme = 2
KrediKarti = 3
Iade = 5

TaxIdentityCheck

Bool İşlem sırasında vergi/TCKN alan kontrolü belirlenmektedir.

CreditUse

Bool İşlem sırasında kredi kullanımını belirlenmektedir.

Amount

Decimal İşlem tutarı bilgisidir.

CurrencyType

String İşlemin yapıldığı para birimi bilgisidir.

SenderAccountNo

String İşlemi yapan hesap bilgisidir.

ReceivertAccountIbanNo

String Alıcı hesap/iban bilgisidir.

ReceiverBankCode

String Alıcı banka kodu bilgisidir.

ReceiverBranchCode

String Alıcı şube kodu bilgisidir.

ReceiverNameSurname

String Gönderimin yapıldığı ad soyad bilgisidir.

Explanation

String İşlem açıklaması bilgisidir.

InstitutionTransactionCode

String İşlem özelinde gerçekleştirilen id değeridir. İşlemin çift olmaması bu alandan kontrol edilmektedir.

ReceiverAddress

String Alıcı adres bilgisidir.

ReceiverTelephone

String Alıcı telefon bilgisidir.

ReceiverIdentityNo

String Alıcı TCKN bilgisidir.

ReceiverAdministrationTax

String Alıcı vergi dairesi bilgisidir.

ReceiverTaxNo

String Alıcı VKN bilgisidir.

ReceiverFatherName

String Alıcı baba adı bilgisidir.

ReceiverEmail

String Alıcı mail adres bilgisidir.

PaymentDate

DateTime İşlem yapılacağı tarih bilgisidir.

InstitutionPackageNo

String Paket numarası bilgisidir.

ComingReturnPaymentDate

DateTime İade işlem tarihi bilgisidir.

ComingReturnTransactionQueryNo

String İade sorgu numarası bilgisidir.

ReceiverBankName

String Alıcı banka adı bilgisidir.

ReturnTransactionObjectId

String İade transaction id bilgisidir.

ReturnDate

DateTime İade tarihi bilgisidir.

TransferDate

DateTime İşlem tarihi bilgisidir.

ExtractExplanation

String Ekstre açıklama bilgisidir.

TransactionObjectId

String İşlem transaction id bilgisidir.

SenderBranchCode

String Gönderen hesap şube kodu bilgisidir.

Result

Bool İşlem sonuç bilgisidir.

ErrorCode

Enum(HareketHataKodlari) HareketHataKodlari enum değerleri bilgisidir.

ErrorExplanation

String Hata açıklaması bilgisidir.

TransactionQueryNo

String İşlem sorgu numarası bilgisidir.

Result

Bool İşlem sonuç bilgisidir.

ErrorCode

Enum(HareketHataKodlari) HareketHataKodlari enum değerleri bilgisidir.

ErrorExplanation

String Hata açıklaması bilgisidir.


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000645

Kurum kodu boş olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "InstitutionCode": "0006624",
  "InstitutionPackageNo": "",
  "SenderAccountNo": "0",
  "InstitutionTransactionNo": "",
  "TransactionQueryNo": "",
  "PaymentDate": "2022-12-28T00:00:00",
  "TransactionType": 1,
  "ReceivertAccountIbanNo": "",
  "ReturnDate": ""
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "b6d2a25b-ddf9-4260-9aa5-a99307184567"
  },
  "Data": {
    "ListQueryResult": {
      "Result": "true"
    },
    "Result": {
      "TransactionType": 1,
      "TransactionObjectId": 2022000039254817,
      "InstitutionTransactionCode": "7e591df3-2f3c-4971-9682-9e4455b35b2f",
      "ReceiverBankCode": "0064",
      "PaymentDate": "2022-12-28T00:00:00",
      "ErrorExplanation": "BAŞARILI",
      "InstitutionCode": "0006624",
      "Amount": 200,
      "CreditUse": true,
      "SenderAccountNo": "0",
      "ReceiverNameSurname": "Oktay",
      "ReceiverBranchCode": 90001,
      "ReceiverFatherName": "oktay",
      "Result": true,
      "ReceiverBankName": "Türkiye İş Bankası",
      "TransactionQueryNo": 7425301,
      "TransferDate": "2022-12-28T11:49:07",
      "ErrorCode": 1,
      "CurrencyType": "TL"
    }
  }
}