Tahvil-Bono-Eurobond Ürün Listesi

Bu API tahvil, bono ve eurobond ürünlerinin listesini getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/bondBillEurobondProductList

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

ProductName

String Ürün adı
TahvilBono, Eurobond
Zorunlu

TransactionType

String İşlem tipi
Alis: Müşterinin alış işlemi,
Satis: Müşterinin satış işlemi
Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

ProductInfo

List< ProductInfo > Ürün bilgileri


ProductInfo

Alan Adı Format Açıklama

ISIN

String Uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası

CurrencyCode

String Döviz kodu

ExpiryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Vade tarihi

TermDays

Number Vadeye kalan gün

PurchaseInterestRate

Decimal Banka alış faiz oranı

SaleInterestRate

Decimal Banka satış faiz oranı

WithholdingRate

Decimal Stopaj oranı

CleanPrice

Decimal Temiz fiyat

PaperType

String Kağıt tipi
1: Kuponlu, 0: Kuponsuz

ProductName

String Ürün adı

PaperType2

String Kağıt türü
İskontolu, Sabit Kuponlu, Değişken Kuponlu

CouponInterestRate

Decimal Kupan faiz oranı

PaymentPeriod

String Ödeme periyodu


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000078

İşlem tipi boş olamaz.

ACBH000080

İşlem tipi alanına geçersiz değer girildi.

ACBH000086

Ürün adı boş olamaz.

ACBH000087

Ürün adı alanına geçersiz bir değer girildi.

Örnek

İstek:

{
  "ProductName": "TahvilBono",
  "TransactionType" : "Satis"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "2668b2e2-b6a0-4a4c-9d04-b383acee50f7"
  },
  "Data": {
    "ProductInfo": [
      {
        "WithholdingRate": "10",
        "ExpiryDate": "2020-10-07T00:00:00",
        "TermDays": "113",
        "ProductName": "Devlet Tahvili-Iskontolu",
        "PurchaseInterestRate": "2.4",
        "ISIN": "TRT071020T23",
        "CurrencyCode": "TL",
        "PaperType": "",
        "CleanPrice": "100.0",
        "SaleInterestRate": "",
        "PaperType2": "1",
        "CouponInterestRate": "",
        "PaymentPeriod": ""
      },
      {
        "WithholdingRate": "",
        "ExpiryDate": "2021-11-12T00:00:00",
        "TermDays": "514",
        "ProductName": "Bankamız Tahvili-SabitKuponlu",
        "PurchaseInterestRate": "2.2",
        "ISIN": "XS0993155398",
        "CurrencyCode": "EUR",
        "PaperType": "1",
        "CleanPrice": "110.0",
        "SaleInterestRate": "1.7",
        "PaperType2": "2",
        "CouponInterestRate": "4.35",
        "PaymentPeriod": "12 ay"
      },
      {
        "WithholdingRate": "10",
        "ExpiryDate": "2020-10-24T00:00:00",
        "TermDays": "130",
        "ProductName": "Bankamız Bonosu-Iskontolu",
        "PurchaseInterestRate": "22.5",
        "ISIN": "TRQVKFB81526",
        "CurrencyCode": "TL",
        "PaperType": "",
        "CleanPrice": "97.575",
        "SaleInterestRate": "12.5",
        "PaperType2": "1",
        "CouponInterestRate": "",
        "PaymentPeriod": ""
      }
    ]
  }
}