Serbest Bölge Borç Sorgula

Bu API Serbest Bölge kurum borçlarını sorgulamaktadır.

API Bilgileri

URL

/freeZone/queryDebt

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

SubscriberNumber

String Tahakkuk numarası Zorunlu

AccountNumber

String Hesap numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Institution

Alan Adı Format Açıklama

SubscriberNumber

String Tahakkuk numarası

ErrorCode

String Kurumdan dönen mesaj kodu

ErrorDescription

String Kurumdan dönen mesaj açıklaması

List < CollectionTransaction >

Alan Adı Format Açıklama

ReferenceNumber

String Tahakkuk numarası ya da referans numarası

SubscriberNumber

String Tahakkuk numarası ya da referans numarası

NameSurname

String Gerçek ya da tüzel müşterinin Ad Soyad / ünvan bilgisi

Description

String Borcun açıklaması

TotalAmount

Decimal Tutar bilgisi

CurrencyType

String Döviz cinsi

InvoiceNumber

String Tahakkukun ETTN numarası

LastPaymentDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Tahakkukun son ödenme tarihi

PrivateFieldOne

String Ana para ise vergi kodu

PrivateFieldTwo

String Ana para değil ise vergi kodu

PrivateFieldThree

String Gümrük kodu

PrivateFieldFour

String Firma ünvan bilgisi

PrivateFieldFive

String Referans numarası

PrivateFieldSix

String Kur bilgisi

PrivateFieldSeven

String Beyan tipi bilgisi

PrivateFieldEight

String Hesap numarası kontrolü bilgisi

InstitutionMessage

Alan Adı Format Açıklama

MessageCode

String Kurumdan dönen mesaj kodu

Message

String Kurumdan dönen mesaj açıklaması

MessageEn

String Kurumdan dönen İngilizce mesaj açıklaması

MessageType

Integer Mesaj tipi

Result

Alan Adı Format Açıklama

IsSucceeded

Bool Başarılı ise alan true gelecektir


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000034

Hesap numarası boş olamaz.

ACBH000035

Hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000351

Abone numarası boş olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "SubscriberNumber": "11111111111111111",
  "AccountNumber": "00150000000000000"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "e2687659-a0c4-4469-a373-6e272c2d291b"
  },
  "Data": {
    "CollectionTransaction": [
      {
        "ReferenceNumber": "1111111111111111",
        "LastPaymentDate": "2023-03-08T00:00:00+03:00",
        "TotalAmount": "20.0",
        "PrivateFieldFive": "00000011111111111111111111111",
        "PrivateFieldSeven": "SBIF",
        "PrivateFieldOne": "992",
        "PrivateFieldThree": "000966",
        "NameSurname": "ABC SAN. A.Ş.",
        "PrivateFieldSix": "TRY",
        "InvoiceNumber": "F64F2344-88DA-11111-1111-11111",
        "PrivateFieldFour": "ABC SAN. A.Ş.",
        "PrivateFieldEight": false,
        "SubscriberNumber": "11111111111111111",
        "CurrencyType": "TL"
      }
    ],
    "Institution": {
      "ErrorDescription": "ISLEM BASARILI.",
      "ErrorCode": "-1000",
      "SubscriberNumber": "1111111111111111"
    },
    "InstitutionMessage": {
      "MessageCode": "-1000",
      "Message": "ISLEM BASARILI.",
      "MessageEn": "TRANSACTION SUCCESSFULL.",
      "MessageType": 1
    },
    "Result": {
      "IsSucceeded": true
    }
  }
}