DBS Limit-Risk Sorgula

Bu API sistemde tanımlı olan bayilerin limit ve risk bilgilerini getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/inquireDDSLimitRisk

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

MainCompanyID

Integer (19) Bankanın ana firmaya verdiği tekil numara Zorunlu

MainCompanyDealerCode

String (30) Ana firmanın bayiye verdiği bayi kodu Opsiyonel

ParentCompanyID

Integer (19) Bankanın üst kuruma verdiği kod Opsiyonel

CurrencyCode

String (3) Faturanın döviz cinsi
DBS/BTS Servisleri sekmesinde açıklanmıştır
Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

List< LimitInfo >

Alan Adı Format Açıklama

MainCompanyID

Integer Bankanın ana firmaya verdiği tekil numara

MainCompanyDealerCode

String Ana firmanın bayiye verdiği bayi kodu

NameSurname

String Ana firma tarafından gönderilen bayi adı/ünvanı

BranchCode

String Bayinin DBS hesabının bağlı olduğu şube kodu

CurrencyCode

String Döviz kodu

TotalGuaranteedLimit

Decimal Toplam garantili limit

GuaranteedInvoiceTotal

Decimal İçerideki açık garantili fatura toplamı

RemainingGuaranteedLimit

Decimal Kalan garantili limit

TotalNonGuaranteedLimit

Decimal Toplam garantisiz limit. Ana firmanın verdiği limit bilgisi

NonGuaranteedInvoiceTotal

Decimal İçerideki açık garantisiz fatura toplamı

RemainingNonGuaranteeLimit

Decimal Kalan garantisiz limit

CashRisk

Decimal Nakdi risk

TotalInvoiceAmount

Decimal Bayinin içerdeki toplam fatura tutarı

GuaranteedInvoiceTotal2

Decimal Garantileme işlemi için bayinin mevduatından blokelenen tutar

DepositAccountBalance

Decimal Bayi mevduat hesabı bakiyesi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000028

Döviz kodu alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000162

Ana firma id uygun formatta girilmelidir.

ACBH000163

Bayi kodu uygun formatta girilmelidir.

ACBH000174

İlgili işlem bireysel müşteri numarası ile yapılamaz.

ACBH000250

Döviz kodu TL olmalıdır.

Örnek

İstek:

{
  "MainCompanyID":371004,
  "MainCompanyDealerCode":"apitest1",
  "CurrencyCode":"TL",
  "ParentCompanyID": 703017
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "d4a099f2-1219-4209-b764-49205814f063"
  },
  "Data": {
    "LimitInfo": {
      "CurrencyCode": "TL",
      "TotalInvoiceAmount": 507.99,
      "GuaranteedInvoiceTotal": 567.99,
      "NameSurname": "Api Test Bayi",
      "TotalGuaranteedLimit": 1000,
      "NonGuaranteedInvoiceTotal": -60,
      "TotalNonGuaranteedLimit": 9.99999999999999E14,
      "RemainingNonGuaranteeLimit": 1.000000000000059E15,
      "RemainingGuaranteedLimit": 432.01,
      "BranchCode": "S00002",
      "MainCompanyID": 371004,
      "MainCompanyDealerCode": "apitest1"
    }
  }
}