TOS İşlemleri Yap

TOS aracılığı ile ödeme talimatlarının api gateway aracılığıyla gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Anlık olarak gelen talimat kontrol edilerek ödeme işlemi gerçekleştirilir.

API Bilgileri

URL

/tos/payment

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

InstitutionCode

String TOS Kurum tanım işlemindeki kod bilgisidir. Zorunlu

TransactionType

Enum(ApiIslemTipleri) İşlem tipinin girildiği alandır.
None = 0
Hesaba = 1
Isme = 2
KrediKarti = 3
Iade = 5
Zorunlu

TaxIdentityCheck

Bool İşlem sırasında vergi/TCKN alan kontrolü bilgisidir. Zorunlu

CreditUse

Bool İşlem sırasında kredi kullanımı bilgisidir. Zorunlu

Amount

Decimal İşlem tutarıdır. Zorunlu

CurrencyType

String İşlemin yapıldığı para birimidir. Zorunlu

SenderAccountNo

String İşlemi yapan hesaptır. Zorunlu

ReceivertAccountIbanNo

String Alıcı hesap/iban.TransactionType alanı 3 ise ilgili alan bilgisi kredi kartı numarası olmalıdır.TransactionType alanı 2 ise bu alan boş olacaktır. Koşullu Zorunlu

ReceiverBankCode

String Alıcı banka kodu Opsiyonel

ReceiverBranchCode

String Alıcı şube kodu Opsiyonel

ReceiverNameSurname

String Gönderimin yapıldığı ad/soyad.TransactionType alanı 2 ise bu alan dolu olacaktır. Koşullu Zorunlu

Explanation

String İşlem açıklaması Opsiyonel

InstitutionTransactionCode

String İşlem özelinde gerçekleştirilen id değeridir. İşlemin çift olmaması bu alandan kontrol edilmektedir. Zorunlu

ReceiverAddress

String Alıcı adres Opsiyonel

ReceiverTelephone

String Alıcı telefon Opsiyonel

ReceiverIdentityNo

String Alıcı TCKN Opsiyonel

ReceiverAdministrationTax

String Alıcı vergi dairesi Opsiyonel

ReceiverTaxNo

String Alıcı VKN Opsiyonel

ReceiverFatherName

String Alıcı baba adı Opsiyonel

ReceiverEmail

String Alıcı mail adres Opsiyonel

PaymentDate

DateTime İşlem yapılacağı tarih Zorunlu

InstitutionPackageNo

String Paket no Opsiyonel

ComingReturnPaymentDate

String İade işlem tarihi Opsiyonel

ComingReturnTransactionQueryNo

String İade sorgu numarası Opsiyonel

ChiefName

String Amir isim bilgisidir. Opsiyonel

ChiefAccountNo

String Amir hesap bilgisidir. Opsiyonel

ChiefIdentityNo

String Amir kimlik numarasıdır. Opsiyonel

ChiefAdress

String Amir adres numarasıdır. Opsiyonel

ChiefCountryCity

String Amir ülke ve şehir bilgisidir. Opsiyonel

ChiefBirthPlace

String Amir doğum yeri bilgisidir. Opsiyonel

ChiefBirthDate

String Amir doğum tarihi bilgisidir. Opsiyonel

ChiefCustomerNo

String Amir müşteri numarası bilgisidir. Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

Query Result

Alan Adı Format Açıklama

InstitutionTaxNo

String İşlemin yapılırken girilen id değeridir.

Result

Bool Başarılı ise alan true gelecek, hatalı ise false gelecektir.

ErrorCode

İnteger Başarılı ise alan true gelecek, hatalı ise false gelecektir.

ErrorExplanation

String Hatanın açıklamasıdır.

TransactionObjectId

String İşlem transaction id

TransactionQueryNo

String İşlem sorgu numarası


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000645

Kurum kodu boş olamaz.

ACBH000027

Döviz kodu boş olamaz.

ACBH000619

Kurum işlem id boş olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "InstitutionCode": "0006624",
  "TransactionType": 1,
  "TaxIdentityCheck": true,
  "CreditUse": true,
  "Amount": 200.0,
  "CurrencyType": "TL",
  "SenderAccountNo": "0",
  "ReceivertAccountIbanNo": "0",
  "ReceiverBankCode": "0015",
  "ReceiverBranchCode": "",
  "ReceiverNameSurname": "Oktay",
  "Explanation": "",
  "InstitutionTransactionCode": "$guid",
  "ReceiverAddress": "",
  "ReceiverTelephone": "",
  "ReceiverIdentityNo": "",
  "ReceiverAdministrationTax": "",
  "ReceiverTaxNo": "",
  "ReceiverFatherName": "oktay",
  "ReceiverEmail": "",
  "PaymentDate": "2022-12-28T00:00:00",
  "InstitutionPackageNo": "",
  "ComingReturnPaymentDate": "",
  "ComingReturnTransactionQueryNo": "",
  "ChiefName": "",
  "ChiefAccountNo": "",
  "ChiefIdentityNo": "",
  "ChiefAdress": "",
  "ChiefCountryCity": "",
  "ChiefBirthPlace": "",
  "ChiefBirthDate": "",
  "ChiefCustomerNo": ""
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "18c1fd2f-b997-41dc-bf9e-5e8caacdcecb"
  },
  "Data": {
    "QueryResult": {
      "TransactionObjectId": "2022000039254817",
      "ErrorExplanation": "Tahsil Edildi",
      "InstitutionTaxNo": "7e591df3-2f3c-4971-9682-9e4455b35b2f",
      "TransactionQueryNo": "7425301",
      "ErrorCode": 1,
      "Result": true
    }
  }
}