Kredi Kartı Gelecek Taksit Listesi

Bu API müşterinin kredi kartındaki taksitleri listelemektedir.

API Bilgileri

URL

/creditCardFutureInstallmentList

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

creditcard

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code
B2B Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

CardID

Integer Müşterinin her kartı için oluşturulmuş benzersiz ID numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

List < InstallmentInfo >

Alan Adı Format Açıklama

NameSurname

String Ad soyad

CardNumber

String Maskeli kart numarası

TransactionDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İşlem tarihi

InstallmentDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Taksit tarihi

StatementDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Ekstre tarihi

Description

String Taksit açıklaması

InstallmentAmount

Decimal Taksit tutarı

TransactionAmount

Decimal İşlem tutarı

RemainingInstallmentCount

Integer Kalan taksit sayısı

TotalInstallmentCount

Integer Toplam taksit sayısı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000114

İşlem yapmak istediğiniz kredi kartı oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000227

Kart id uygun formatta girilmelidir.

ACBH000480

Taksit bilgisi bulunmamaktadır.

Örnek

İstek:

{
  "CardID": 22693
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "dc9495a5-ea43-433c-9d53-1b15fd9bd3e2"
  },
  "Data": {
    "InstallmentInfo": [
      {
        "NameSurname": "RAMAZAN MİHRAÇ İMAÇ",
        "CardNumber": "4090********0249",
        "TransactionDate": "2021-03-17T00:00:00",
        "InstallmentDate": "2023-08-22T00:00:00",
        "StatementDate": "2023-09-21T00:00:00",
        "Description": "R/Afet destek ekstre bk. erteleme borç",
        "InstallmentAmount": 122.31,
        "TransactionAmount": 122.31,
        "RemainingInstallmentCount": 00,
        "TotalInstallmentCount": 01
      },
      {
        "NameSurname": "RAMAZAN MİHRAÇ İMAÇ",
        "CardNumber": "4090********0249",
        "TransactionDate": "2021-03-17T00:00:00",
        "InstallmentDate": "2023-08-22T00:00:00",
        "StatementDate": "2023-09-21T00:00:00",
        "Description": "T/Afet destek ekstre bk. erteleme borç",
        "InstallmentAmount": 632489.12,
        "TransactionAmount": 632489.12,
        "RemainingInstallmentCount": 00,
        "TotalInstallmentCount": 01
      },
      {
        "NameSurname": "RAMAZAN MİHRAÇ İMAÇ",
        "CardNumber": "4090********0249",
        "TransactionDate": "2021-02-01T00:00:00",
        "InstallmentDate": "2023-08-22T00:00:00",
        "StatementDate": "2023-09-21T00:00:00",
        "Description": "VB TEST VB      3. Taksit",
        "InstallmentAmount": 43.33,
        "TransactionAmount": 130.0,
        "RemainingInstallmentCount": 00,
        "TotalInstallmentCount": 03
      }
    ]
  }
}