Okul Başvuru Kaydet

Bu API, Okuldan gelen başvuru işlemini (başvuru onayı olmadan) kaydeder.

API Bilgileri

URL

/saveSchoolApplication

Metot

POST

Versiyon

2.0

Scope

oob

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

UserCode

String Kullanıcı kodu Zorunlu

SchoolId

Long Okul kodu bilgisidir. Zorunlu

StudentIdentityNumber

String Öğrenci TC Kimlik Numarası Zorunlu

PhoneNumber

String Veli Telefon numarası Zorunlu

StudentNumber

String Öğrenci Numarası Zorunlu

StudentSurname

String Öğrenci Soyadı Zorunlu

ParentName

String Velinin adı Zorunlu

ParentSurname>

String Velinin Soyadı Zorunlu

ParentIdentityNumber

String Velinin tc kimlik numarası Zorunlu

EducaitonPeriod

String Eğitim Dönemi Zorunlu

LimitRequest

String İstek Limiti Zorunlu

StudentBirthDate

Date Öğrenci doğum tarihi bilgisidir. Zorunlu

ParentBirthDate

Date Veli doğum tarihidir. Zorunlu

 

 


Çıktı Bilgileri

 

List< SchoolInstallment >

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

InstallmentDate

Date İlk Taksit Son Ödeme Tarihi Zorunlu

InstallmentNumber

Integer Taksit sayısı Zorunlu

InstallmentAmount

Decimal Bir taksite ait tutar bilgisi Zorunlu

PaymentType

Integer Ödeme Tipi
Egitim = 1
Yemek = 2
Servis = 3
Diger = 4
Zorunlu
Alan Adı Format Açıklama

RegistrationTransactionNumber

String Kayıt işlem numarası

ErrorCode

Integer Hata Kodu Bilgisi
0 =None
1= BasariliIslem
2= ApiKeyBosOlamaz
4=IslemYapılanIpBosOlamaz
5=OkulTanimiBulunamadi
6=ApiKeyTanimiBulunamadi
99= SistemHatasi

ErrorDescription

String Hata Açıklaması

TransactionStatusCode

Integer İşlem Durum Kodu Bilgisi
0= HataliIslem
1=BasariliIslem


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000322

Taksit tarihi boş olamaz.

ACBH000101

T.C. kimlik numarası boş bırakılamaz.

ACBH000106

Telefon numarası boş bırakılamaz.

ACBH000323

Öğrenci numarası boş bırakılamaz.

ACBH000324

Öğrenci adı boş bırakılamaz.

ACBH000325

Öğrenci soyadı boş bırakılamaz.

ACBH000326

Veli adı boş bırakılamaz.

ACBH000327

Veli soyadı boş bırakılamaz.

ACBH000328

Veli T.C. Kimlik no boş bırakılamaz.

ACBH000329

Eğitim dönemi boş bırakılamaz.

ACBH000330

Limit istek alanı boş bırakılamaz.