Vadeli Mevduat Oranları

Bu API girdi bilgilerinde belirtilen vadeli mevduat ürününe ait faiz oranı bilgilerini getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/timeDepositRates

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

CurrencyCode

String Döviz kodu Zorunlu

ProductCode

String Mevduat ürün kodu Zorunlu


Çıktı Bilgileri


DepositInfo

Alan Adı Format Açıklama

CurrencyCode

String Döviz kodu

ProductCode

String Mevduat ürün kodu

InterestRates

List< InterestRates > Vadeli mevduat faiz oranları


ProductInterest

Alan Adı Format Açıklama

TermDaysStart

Number Vade günü - başlangıç

TermDaysEnd

Number Vade günü - bitiş

AmountStart

Decimal Tutar - başlangıç

AmountEnd

Decimal Tutar - bitiş

CurrentInterestRate

Decimal Cari faiz oranı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000027

Döviz kodu boş olamaz.

ACBH000028

Döviz kodu alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000108

Mevduat ürün kodu boş olamaz.

ACBH000109

Mevduat ürün kodu alanına geçersiz bir değer girildi.

Örnek

İstek:

{
  "ProductCode": "55500006",
  "CurrencyCode": "TL"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "49ae8a91-9925-4db8-a980-d94c4805b445"
  },
  "Data": {
    "DepositInfo": {
      "CurrencyCode": "TL",
      "ProductCode": "55500006",
      "InterestRates": [
        {
          "TermDaysEnd": "7",
          "CurrentInterestRate": "5.19",
          "TermDaysStart": "1",
          "AmountStart": "5000001.0",
          "AmountEnd": "9.9999999999E10"
        },
        {
          "TermDaysEnd": "7",
          "CurrentInterestRate": "5.19",
          "TermDaysStart": "1",
          "AmountStart": "100001.0",
          "AmountEnd": "500000.0"
        },
        {
          "TermDaysEnd": "7",
          "CurrentInterestRate": "5.19",
          "TermDaysStart": "1",
          "AmountStart": "1.0",
          "AmountEnd": "100000.0"
        },
        ...
        {
          "TermDaysEnd": "750",
          "CurrentInterestRate": "5.19",
          "TermDaysStart": "365",
          "AmountStart": "5000001.0",
          "AmountEnd": "9.9999999999E10"
        }
      ]
    }
  }
}