Sanal Kart Oluştur

Bu API müşterinin asıl kart numarasına bağlı bir sanal kart oluşturmaktadır.

API Bilgileri

URL

/createVirtualCard

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

creditcard

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code
B2B Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

MainCardID

Integer Müşterinin her kartı için oluşturulmuş benzersiz ID numarası Zorunlu

VirtualCardLimit

Integer Sanal kart limiti Opsiyonel

VirtualCardLimitAfterCD

Integer Hesap kesim sonrası sanal kart limiti Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

VirtualCardInfo

Alan Adı Format Açıklama

VirtualCardNumber

String Maskeli sanal kart numarası

VirtualCardLimit

Integer Sanal kart limiti

VirtualCardLimitAfterCD

Integer Hesap kesim sonrası sanal kart limiti

RemainingCreationQuantity

Integer Kalan sanal kart oluşturma adedi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000114

İşlem yapmak istediğiniz kredi kartı oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000227

Kart id uygun formatta girilmelidir.

Örnek

İstek:

{
  "MainCardID": 8309413,
  "VirtualCardLimit": 50,
  "VirtualCardLimitAfterCD": 55
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "2a79192d-34e7-ec11-814d-005056920596"
  },
  "Data": {
    "VirtualCardInfo": {
      "RemainingCreationQuantity": 45,
      "VirtualCardNumber": "4938********6275",
      "VirtualCardLimitAfterCD": 55,
      "VirtualCardLimit": 50
    }
  }
}