DBS/BTS Servisleri

Bu bölüm DBS/BTS işlemleri içeren API'lardan oluşmaktadır.


Döviz Kodları

Döviz Kodu Döviz Cinsi

TL

Türk Lirası

USD

Amerikan Doları

EUR

Euro

JPY

Japon Yeni

GBP

İngiliz Sterlini


Fatura Durum Kodları

Durum Kodu Durum Açıklama
0 None Belirsiz ise alınır.
1 Odendi Fatura ödenmiş ise bu durum kodu alınır.
2 Iptal Fatura iptal edilmiş ise bu durum kodu alınır.
3 Odenmedi Faturaya herhangi bir ödeme yapılmamış ise bu durum kodu alınır.
4 KismiOdendi Faturaya kısmi ödeme yapılmış ise bu durum kodu alınır.
5 MahsupEdildi Faturadan mahsup yapılmış ise bu durum kodu alınır.
6 Iskontolandi Fatura iskontalanmış ise bu durum kodu alınır.
7 HatalıFatura Fatura otorizasyon sırasında hatalı olarak yüklenmiş ise bu durum kodu alınır.


DBS Durum Detay Kodları

DBS Durum Detay Kodu Durum Açıklama
0 Başarılı İşlem. Yapılmak istenen işlemin başarılı olması durumunda alınır.
1 Anafirma tanımı bulunmamaktadır. Ana firmanın pasif olması durumunda alınır.
2 Bayi tanımı bulunmamaktadır. Bayinin pasif olması durumunda alınır.
3 Bayi için son fatura yükleme tarihi geçmiştir. Sistemde tanımlı fatura son kabul tarihinin işlem yapıldığı zamana göre geçmiş tarih olması durumunda alınır.
4 Bayi için kabul edilebilecek vadeden büyük vadeli fatura yüklenememektedir. İletilen faturanın vadesinin sistemde tanımlı olan “Maksimum Vade Gün Sayısı” parametresinden büyük olması durumunda alınır.
5 Bayi için kabul edilebilecek fatura tutarından büyük tutarlı fatura yüklenememektedir. İletilen fatura tutarının sistemde tanımlı olan “Maksimum Fatura Tutarı” parametresinden büyük olması durumunda alınır.
6 Sistemde aynı fatura numaralı mükerrer kayıt bulunmaktadır. Aynı fatura no ile mükerrer işlem yapıldığında alınır.
7 Bayinin garantili limiti yetersizdir. Fatura yüklemesi yapılan bayinin kullanılabilir limitinin Yetersiz olması durumunda alınır.
8 Garantisiz limit yetersizdir. Fatura yüklemesi yapılacak bayi için Ana firmanın vermiş olduğu garantisiz limitin yetersiz olması durumunda alınır.
9 Limit yetersizdir. Limit yetersiz olması durumunda alınır.
10 Kayıt bulunamamaktadır. Sistemde sorgulanan kaydın bulunamaması durumunda alınır.
11 Güncellenecek bilgiler aynıdır. Güncelleme yapılmak istenen bilgiler ile mevcut bilgilerin aynı olması durumunda alınır.
12 Fatura mahsup edildi. Fatura mahsup edildiğinde alınır.
13 İşlem yapmak istediğiniz fatura daha önce tahsil edilmiştir. İşlem yapmak istenilen fatura daha önce tahsil edildiğinde alınır.
14 Fatura tutarı hatalıdır. Fatura tutarı hatalı olması durumunda alınır.
15 Fatura silinmiştir. Fatura silindiğinde alınır.
16 İşlem yapılmak istenen döviz cinsi bayide tanımlı değildir. Sistemde bayinin ilgili döviz cinsi tanımlı değil ise alınır.
17 Bayi için yabancı para hesabı tanımlı değildir. Sistemde bayi için yabancı para hesap tanımlı değil ise alınır.
18 Geçici hesaba para aktarımı yapılmış. Mevduattan garantileme yapılabilmesi için geçici hesaba para aktarımı yapılmış ise alınır.
19 Fatura güncellemek için kapatılmıştır. Fatura güncellemek için kapatıldığı durumda alınır.
20 Operasyon turu seçili değil. Operasyon türü seçili değil ise alınır.
21 Son ödeme tarihi bugünün tarihinden küçüktür. İletilen Tarih işlem tarihine göre geçmiş tarihli ise alınır.
22 Ana firma tanımlı değildir. Ana firma tanımlı değil ise alınır.
23 Bayi tanımlı değildir. Bayi tanımlı değil ise alınır.
24 Bayi için DBS hesabı tanımlı değildir. Bayinin dbs hesabi tanımlı değil ise alınır.
25 Bayi için tahsilat hesabı tanımlı değildir. Bayinin tahsilat hesabi tanımlı değil ise alınır.
26 Tarih aralıkları zorunlu alandır. Zorunlu olan yerlerde “Tarih” alanının boş gönderilmesi durumunda alınır.
27 Fatura bulunamadı. Sorgulanan faturanın bulunamaması durumunda alınır.
28 Hesap hatalıdır. Hesap hatalı ise alınır
29 Garantili fatura yazılırken hata oluştu. Garantili fatura yazılırken hata oluştuğunda alınır.
30 Garantisiz fatura yazılırken hata oluştu. Garantisiz fatura yazılırken hata oluştuğunda alınır.
31 Kısmi garantili fatura yazılırken hata oluştu. Kısmi garantili fatura yazılırken hata oluştuğunda alınır.
32 Bayi kodu zorunlu alandır. Bayi kodunun boş gönderilmesi durumunda alınır.
34 Fatura iskontolanmış. Fatura iskontolanmış ise alınır.
35 Kısmi tahsilat tanımı bulunmamaktadır. Kısmi tahsilat tanımı bulunamaması durumunda alınır.
36 Sistemsel hata oluştu. Sistemsel hata olması durumunda alınır.
37 Fatura numarası boş olmamalıdır. Fatura no alanının boş olması durumunda alınır.
39 Ana firma için son fatura yükleme tarihi geçmiştir. Fatura yüklemesi yapılan tarihin Sistemde tanımlı “Ana Firma Son Fatura Yükleme Tarihi” alanına göre geçmiş tarihli olması durumunda alınır.
40 Bayi için kredi limit geçerlilik tarihi geçmiştir. Bayinin sistemde tanımlı “Kredi Limit Geçerlilik Tarihi” işlem tarihine göre geçmiş tarihli olması durumunda alınır.
41 İşlem yapmak istediğiniz fatura daha önce tahsil edildiği için iptal edilememektedir. Yabancı para cinsinden faturanın tahsilatı daha önce yapılması sebebiyle işlem yapılamadığında alınır.
42 Fatura tutarı ana firma depo hesabına aktarıldı. Faturanın ana firmanın depo hesabına aktarılması durumunda alınır.
43 Faturanın durum detay kodu bulunamadı. Faturanın durum detay kodu bulunamadığında alınır.
44 Faturanın durum detay kodu hatalıdır. Faturanın durum detay kodu hatalı olduğunda alınır.
45 Tanımlı yabancı para hesabı bulunamamıştır. Anafirmaya tanımlı olmayan döviz cinsi üzerinden fatura yüklenmek istendiğinde alınır.
46 Hesaplarınız kapatılmıştır. Bayinin hesapları kapalı ise alınır.
47 Hesaplarınız takibe aktarılmıştır. Bayinin hesapları takipte ise alınır.
48 Hesaplarda işlem yapmaya engel bloke mevcuttur. Bayinin hesaplarında işlem yapmaya engel bloke mevcut ise alınır.
49 Kısmi tahsil edilen fatura silinmiştir. Kısmi tahsil edilen faturanın silinmesi durumunda alınır.
50 Fatura kısmi tahsilat için uygun değildir. Faturanın kısmi tahsilat için uygun olmaması durumunda alınır.
51 Fatura kısmi tahsil edilmiştir. Kısmi tahsilat yapılması durumunda alınır.
52 Faturalar için erken ödeme tanımı bulunmamaktadır. Erken ödeme tanımı bulunmaması durumunda alınır.
53 Faturalar için geç ödeme tanımı bulunmamaktadır. Geç ödeme tanımı bulunmaması durumunda alınır.
54 Garantili fatura ödemesinde DBS hesabı seçilmemiştir. Garantili ödemede Dbs hesap seçim, yapılmamış olması durumunda alınır.
55 Yetersiz bakiye. Bakiye yetersizliği durumunda alınır.
56 Fatura tahsil edilememiş ve tarama sona ermiştir. Fatura tahsil edilemeyip tarama sona erdiğinde alınır.
57 Fatura tahsil edilememiş ve kısmi tahsilat taraması sona ermiştir. Fatura tahsil edilemeyip kısmi tahsilat taraması sona ermesi durumunda alınır.
58 Fatura tahsil edilememiştir. Fatura tahsil edilemediğinde alınır.
59 Ana firma kur tipi tanımı bulunmamaktadır. Ana firma kur tipi tanımlı olmadığı durumda alınır.
60 Tahsilat işlem sorgu tanımı bulunmamaktadır. Tahsilat işlem sorgu tanımı bulunamadığında alınır.
61 Tarama periyot tanımı bu saat için tanımlı değildir. Tarama periyot tanımı ilgili saat için tanımlı olmaması durumunda alınır.
62 İhtiyati tedbirden dolayı ödeme yapılamamıştır. İhtiyati tedbirden dolayı ödeme yapılamaması durumunda alınır.
63 Hacizden dolayı ödeme yapılamamıştır. Hacizden dolayı ödeme yapılamaması durumunda alınır.
64 Hesap DBS/BTS bayisine aittir. Hesap Dbs/Bts bayisine ait olmadığında alınır.
65 İşlem sorgu sırası mevduat hesabının tarama saatleri için uygun degildir. Mevduat tarama saati için işlem sorgu sırası uygun olmadığında alınır.
66 Kurum menu kodu tanımı bulunamamaktadır. BTS işlemlerinde pos menü tanımı olmadığında alınır.
67 Ana firma tanımı TL fatura yüklemesine uygun değildir. Sadece yabancı para fatura yüklemesi yapabilen ana firmaların TL döviz cinsi fatura yüklemeye çalıştığı durumda alınır.
68 Bayi aksama havuzundadır. Bayi aksama havuzunda olduğu durumda alınır.
69 Bayi için kabul edilebilecek taksit sayısından fazla taksit yapılamamaktadır. Bayi için kabul edilebilecek taksit sayısından fazla taksit sayısı girilmek istendiğinde alınır.
70 Seçili fatura taksitlendirilmiştir. Seçili fatura taksitlendirildiğinde alınır.
71 Ana firma tanımı taksitli işlem yapmaya uygun değildir. Ana firma tanımı taksitli işlem yapmaya uygun değilken taksitli işlem yapılmaya çalışıldığında alınır.
72 Dosya verisi boş veya hatalıdır. Dosya verisi boş veya hatalı olduğu durumda alınır.
73 Kuruma ait dosya desen tanımı bulunamamaktadır. Kuruma ait dosya desen tanımı bulunamadığı durumda alınır.
74 İşlem görmüş taksit hareketi bulunmaktadır. İşlem görmüş taksit hareketi bulunmadığı durumda alınır.
75 Ana firma iskontolu işlem yapmak için yetkili değil Ana firma iskontolu işlem yapmak için yetkili olmadığı durumda alınır.
76 İskonto durumu istenen operasyon için uygun değil Yapılmak istenen iskonto işlemi için faturanın iskonto durumunun uygun olmaması durumunda alınır. Örneğin bir fatura iskontolandıktan sonra iskonto talebi iptal edilmek istenirse ya da fatura iskonto talebi alınmış bir fatura için tekrar iskonto talebi iletilirse gibi.
77 Garantisiz faturalar iskontolanamaz. Garantisiz bir fatura iskontolanmak istendiğinde alınır.
78 Yp döviz cinsi fatura iskontolanamaz. Yabancı para döviz cinsi fatura iskontolanmak istendiğinde alınır.
79 Yp döviz cinsi fatura mahsup edilemez. Yabancı para döviz cinsinde olan bir fatura mahsup edilmek istenildiğinde alınır.
82 Ana firma Komisyon Tahsilati Gerceklesmemis Ana firma kendi üzerine olan komisyon tahsilatını gerçekleştirmeyince verilir.
83 Bayi Komisyon Tahsilati Gerceklesmemis Bayi kendi üzerine olan komisyon tahsilatını gerçekleştirmeyince verilir.
84 Ana firma Ve Bayi Komisyon Tahsilati Gerceklesmemis Ana firma ve Bayi üzerlerine olan komisyon tahsilatlarını gerçekleştirmeyince verilir.
86 Musteri Kredi Izleme Havuzunda Müşteri kredi izleme havuzunda ise verilir.
90 Mahsup No Bos Olamaz Mahsup edilmesi istenen durumlarda ilgili mahsup no alanı boş olduğunda verilir.