Kredi Kartı Başvuru

Bu API kredi kartı başvuru işlemini gerçekleştirmektedir. Başvuru öncesinde OTP Gönder ve OTP Doğrula API'ları ile müşteri telefon doğrulama işlemi yapılması gerekmektedir.

API Bilgileri

URL

/creditCardApplication

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

creditcard

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

Name

String (15) Başvuran kişinin adı Zorunlu

MiddleName

String (15) Başvuran kişinin ikinci adı Opsiyonel

Surname

String (20) Başvuran kişinin soyadı Zorunlu

IdentityNumber

String (11) Başvuran kişinin T.C. kimlik numarası Zorunlu

PhoneNumber

String (11) Başvuran kişinin cep telefonu numarası Zorunlu

StatementDate

String (2) Hesap kesim tarihi
25: 1. Hafta,
30: 2. Hafta,
10: 3. Hafta,
15: 4. Hafta
Zorunlu

MonthlyNetIncome

String (10) Başvuran kişinin aylık net geliri Zorunlu

ProductCode

String Kredi kartı ürün kodu
(10 değeri beklenmektedir)
Zorunlu


Çıktı Bilgileri

ApplicationResult

Alan Adı Format Açıklama

ApplicationNumber

Integer Başvuru numarası

ResultCode

Integer Sonuç kodu

ResultDescription

String Sonuç açıklaması


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000101

T.C. kimlik numarası boş bırakılamaz.

ACBH000106

Telefon numarası boş bırakılamaz.

ACBH000107

Kredi kartı ürün kodu boş bırakılamaz.

ACBH000143

Ad/Soyad boş bırakılamaz.

ACBH000144

Hesap kesim tarihi boş bırakılamaz.

ACBH000145

Aylık net gelir boş bırakılamaz.

ACBH000146

T.C. kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000147

Telefon numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000148

Kredi kartı ürün kodu uygun formatta girilmelidir.

ACBH000149

Ad/İkinci ad/Soyad uygun formatta girilmelidir.

ACBH000150

Hesap kesim tarihi alanına geçersiz değer girildi.

ACBH000151

Aylık net gelir uygun formatta girilmelidir.

Örnek

İstek:

{
  "IdentityNumber": "00000000000",
  "PhoneNumber": "05999999999",
  "ProductCode": "10",
  "Name": "EMİR",
  "MiddleName": "",
  "Surname": "BAŞOL",
  "StatementDate": "25",
  "MonthlyNetIncome": "10000"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "6f5d3ba1-7bb7-4ca5-9f75-1728175e5a7c"
  },
  "Data": {
    "ApplicationResult": {
      "ResultDescription": "Basvuru Girildi",
      "ApplicationNumber": "241684",
      "ResultCode": "00"
    }
  }
}