DBS Fatura Sorgula

Bu API sisteminde yer alan fatura bilgilerini getirmektedir.

Fatura No İle Fatura Sorgula
Sistemde yer alan fatura bilgilerine fatura numarasına göre ulaşmak için kullanılmaktadır. MainCompanyID, MainCompanyDealerCode, InvoiceNumber, QueryType zorunlu alanlardır. ParentCompanyID opsiyonel alandır.

Vade Tarihine Göre Fatura Sorgula
Sistemde yer alan fatura bilgilerine belirli bir vade tarihi aralığına göre ulaşmak için kullanılmaktadır. MainCompanyID, StartDate, EndDate, QueryType zorunlu alanlardır. MainCompanyDealerCode, CurrencyCode ve ParentCompanyID opsiyonel alanlardır.

Tahsilat Tarihine Göre Fatura Sorgula
Sistemde yer alan fatura bilgilerine tahsilat tarihi aralığına göre ulaşmak için kullanılmaktadır. MainCompanyID, StartDate, EndDate, QueryType zorunlu alanlardır. MainCompanyDealerCode, CurrencyCode ve ParentCompanyID opsiyonel alanlardır.

Sisteme Giriş Tarihine Göre Fatura Sorgula
Sistemde yer alan fatura bilgilerine sisteme giriş tarihi aralığına göre ulaşmak için kullanılmaktadır. MainCompanyID, StartDate, EndDate, QueryType zorunlu alanlardır. MainCompanyDealerCode, CurrencyCode ve ParentCompanyID opsiyonel alanlardır.

API Bilgileri

URL

/inquireDDSInvoice

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

QueryType

Integer (1) Sorgu türü
1: Tahsilat Tarihine Göre Fatura Sorgulama,
2: Vade Tarihine Göre Fatura Sorgulama,
3: Sisteme Giriş Tarihine Göre Fatura Sorgulama,
4: Fatura No İle Fatura Sorgulama
Zorunlu

MainCompanyID

Integer (19) Bankanın ana firmaya verdiği tekil numara Zorunlu

MainCompanyDealerCode

String (30) Ana firmanın bayiye verdiği bayi kodu Koşullu Zorunlu

InvoiceNumber

String (20) Ana firmanın faturaya verdiği numara Koşullu Zorunlu

StartDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Başlangıç tarihi Koşullu Zorunlu

EndDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Bitiş tarihi Koşullu Zorunlu

ParentCompanyID

Integer (19) Bankanın üst kuruma verdiği kod Opsiyonel

CurrencyCode

String (3) Faturanın döviz cinsi
DBS/BTS Servisleri sekmesinde açıklanmıştır
Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

List< InvoiceInfo >

Alan Adı Format Açıklama

MainCompanyID

Integer Bankanın ana firmaya verdiği tekil numara

MainCompanyDealerCode

String Ana firmanın bayiye verdiği bayi kodu

InvoiceNumber

Integer Ana firmanın faturaya verdiği numara

InvoiceAmount

Decimal Fatura tutarı

CurrencyCode

String Döviz kodu

NameSurname

String Ana firma tarafından gönderilen bayi adı/ünvanı

LastPaymentDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Fatura son ödeme tarihi

InvoiceType

Integer Faturanın türü
1: Vadeli fatura, 2: Peşin fatura

Description

String Açıklama

InvoiceReleaseDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Firmaların faturalarını kendi sistemlerinde oluşturdukları tarih

CompanyName

String Ana Firma Adı

GuaranteedAmountOriginal

Decimal Faturanın sisteme giriş anındaki garantili kısmı

NonGuaranteedAmountOriginal

Decimal Faturanın sisteme giriş anındaki garantisiz kısmı

AmountPaid

Decimal Faturanın ödenen kısmı

OffsetAmount

Decimal Faturadan mahsup edilmiş tutarların toplamı

TransactionId

Integer Sistem tarafından üretilen tekil işlem numarası

InvoiceStatusCode

Integer Faturanın durumu
1: Aktif, 2: Pasif

InvoiceStatusDetailCode

Integer DBS Durum Detay Kodları
DBS/BTS Servisleri sekmesinde açıklanmıştır

InvoiceStatus

Integer Fatura Durum Kodları
DBS/BTS Servisleri sekmesinde açıklanmıştır

SystemEntryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Faturanın sisteme giriş tarihi

RemainingAmount

Decimal Faturadan kalan tutar

GuaranteedAmount

Decimal Faturadan kalan garantili tutar

NonGuaranteedAmount

Decimal Faturadan kalan garantisiz tutar

Reference6

String Firmalar için ayrılan özel alan

Reference7

String Firmalar için ayrılan özel alan

Reference8

String Firmalar için ayrılan özel alan

Reference9

String Firmalar için ayrılan özel alan

Reference10

String Firmalar için ayrılan özel alan

CollectionCurrencyCode

String Tahsilat işleminin gerçekleştiği döviz cinsi

CollectionExchangeRate

Decimal Tahsilat işleminin gerçekleştirildiği dövizin kur bilgisi

CollectionDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Tahsilatın gerçekleştiği tarih bilgisi

DeductedAmount

Decimal Faturadan düşen tutar bilgisi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000025

Başlangıç tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000026

Bitiş tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000028

Döviz kodu alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000100

Başlangıç tarihi bitiş tarihinden büyük olamaz.

ACBH000161

Sorgu türü alanı 1 ile 4 arasında olmalıdır.

ACBH000162

Ana firma id uygun formatta girilmelidir.

ACBH000163

Bayi kodu uygun formatta girilmelidir.

ACBH000164

Fatura numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000165

Bayi kodu / Fatura numarası boş bırakılamaz. Sorgu türü: {0}

ACBH000166

Başlangıç tarihi / Bitiş tarihi boş bırakılamaz. Sorgu türü: {0}

ACBH000174

İlgili işlem bireysel müşteri numarası ile yapılamaz.

Örnek

İstek:

Fatura No İle Fatura Sorgula
{
  "QueryType": 4,
  "MainCompanyID": 371004,
  "MainCompanyDealerCode": "apitest1",
  "InvoiceNumber": "1089"
} 

Sisteme Giriş Tarihine Göre Fatura Sorgula
{
  "QueryType": 3,
  "MainCompanyID": 371004,
  "MainCompanyDealerCode": "apitest1",
  "StartDate": "2020-01-12T00:00:00+03:00",  
  "EndDate": "2020-11-28T00:00:00+03:00",
  "CurrencyCode": "TL"
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "48cfbfb0-1cdc-4425-bc57-6ab8aa5c76e6"
  },
  "Data": {
    "InvoiceInfo": [
      {
        "InvoiceStatusCode": 2,
        "LastPaymentDate": "2021-01-01T00:00:00",
        "InvoiceAmount": 60,
        "MainCompanyID": 371004,
        "InvoiceType": 1,
        "TransactionId": 2020000032898432,
        "CurrencyCode": "TL",
        "InvoiceStatusDetailCode": 10,
        "InvoiceNumber": 1089,
        "SystemEntryDate": "2020-12-16T10:30:27",
        "InvoiceStatus": 7,
        "MainCompanyDealerCode": "apitest1",
        "RemainingAmount": 60
      }
    ]
  }
}