BIST Fiyatları

Bu API istenilen tarihteki BIST 30 ve BIST 100 fiyatlarını getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/getBISTPrices

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

SessionDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Seans tarihi Zorunlu


Çıktı Bilgileri

List< SessionPrice >

Alan Adı Format Açıklama

LastTransactionPrice

Decimal Son işlem fiyatı

StockCode

String Hisse kodu

PriceDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Fiyat tarihi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000023

Tarih formatı hatalıdır.

ACBH000083

Tarih bugünden büyük olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "SessionDate": "2021-03-26T00:00:00+03:00"
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "0e65bfd9-41b3-400c-9322-7682e01e9f1e"
  },
  "Data": {
    "SessionPrice": [
      {
        "PriceDate": "2021-03-26T11:12:06+03:00",
        "LastTransactionPrice": 1438.05,
        "StockCode": "XU030"
      },
      {
        "PriceDate": "2021-03-26T11:12:06+03:00",
        "LastTransactionPrice": 1399.92,
        "StockCode": "XU100"
      }
    ]
  }
}