Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvuru

Bu API müşterinin ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirmektedir.

API Bilgileri

URL

/personalLoanApplication

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

loan

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

IdentityNumber

String (11) Başvuran kişinin T.C. kimlik numarası Zorunlu

PhoneNumber

String (11) Başvuran kişinin cep telefonu numarası Zorunlu

LoanAmount

Number (26,2) Kredi tutarı
Tutar aralığı 1000- 9000 TL
Zorunlu

LoanTerm

Number (3) Kredi vadesi
Vade aralığı 3-36 ay
Zorunlu

MonthlyIncome

Number (26,2) Müşterinin aylık geliri Zorunlu

EmploymentStatus

Number (1) Müşterinin çalışma durumu
1: Çalışıyor, 2: Çalışmıyor, 3: Emekli Çalışıyor, 4: Emekli Çalışmıyor
Zorunlu

ResidenceType

Number (2) Müşterinin ikametgah tipi
1: Aile Mülkü, 2: Hisseli Mülkiyet, 3: Kira, 4: Lojman, 5: Kendi Mülkü, 6: Ortak Mülk
Zorunlu

Sector

Number (1) Müşterinin çalıştığı sektör Opsiyonel

ProfessionCode

Number (3) Müşterinin meslek kodu Opsiyonel

EducationLevel

Number (2) Müşterinin eğitim düzeyi kodu Opsiyonel

TitleCode

Number (2) Müşterinin unvan kodu Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

ApplicationResult

Alan Adı Format Açıklama

StatusCode

Number Durum kodu

StatusDescription

String Durum açıklaması

AssessmentStatusCode

Number Değerlendirme durum kodu

AssessmentStatusDescription

String Değerlendirme durum açıklaması

FailedStatusCode

Number Başarısız durum kodu

FailedStatusDescription

String Başarısız durum açıklaması

ApplicationNumber

String Başvuru numarası

IdentityNumber

Number Başvuran kişinin T.C. kimlik numarası

PhoneNumber

Number Başvuran kişinin cep telefonu numarası

LoanAmount

Number Kredi tutarı

LoanTerm

Number Kredi vadesi

MonthlyIncome

Number Müşterinin aylık geliri

EmploymentStatus

Number Müşteri çalışma durumu

Sector

Number Müşterinin çalıştığı sektör

ProfessionCode

Number Müşterinin meslek kodu

EducationLevel

Number Müşterinin eğitim düzeyi kodu

ResidenceType

Number Müşterinin ikametgah tipi

LoanFee

Number Kredi tahsis ücreti

InterestRate

Number Faiz oranı

InsurancePremiumAmount

Number Sigorta prim tutarı

FirstInstallmentDate

Datetime İlk taksit tarihi

TitleCode

Number Müşterinin unvan kodu


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000101

T.C. kimlik numarası boş bırakılamaz.

ACBH000106

Telefon numarası boş bırakılamaz.

ACBH000146

T.C. kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000147

Telefon numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000156

Çalışma durumu alanına geçersiz değer girildi.

ACBH000157

Sektör alanına geçersiz değer girildi.

ACBH000158

Meslek kodu alanına geçersiz değer girildi.

ACBH000159

Eğitim düzeyi alanına geçersiz değer girildi.

ACBH000160

İkametgah tipi alanına geçersiz değer girildi.

ACBH000172

Unvan kodu alanına geçersiz değer girildi.

Örnek

İstek:

{
	"IdentityNumber": "" ,  
	"PhoneNumber": "",  
	"LoanAmount": 10000,  
	"LoanTerm": 36,   
	"MonthlyIncome": 5000,   
	"EmploymentStatus": 1,  
	"Sector": 2,  
	"ProfessionCode": 14,  
	"EducationLevel": 6,  
	"ResidenceType": 1,
	"TitleCode": 1
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "4addf5a2-9868-4a36-a10d-aadd017e45af"
  },
  "Data": {
    "ApplicationResult": {
      "Sector": "2",
      "EmploymentStatus": "1",
      "InterestRate": "2.19",
      "EducationLevel": "6",
      "StatusCode": "1",
      "InsurancePremiumAmount": "68.75",
      "AssessmentStatusCode": "1",
      "AssessmentStatusDescription": "Olumlu",
      "LoanAmount": "5000.0",
      "ResidenceType": "1",
      "LoanTerm": "36",
      "StatusDescription": "Başarılı",
      "TitleCode": "1",
      "ApplicationNumber": "87406927",
      "PhoneNumber": "",
      "ProfessionCode": "14",
      "LoanFee": "",
      "FailedStatusDescription": "",
      "FailedStatusCode": "",
      "MonthlyIncome": "5000.0",
      "FirstInstallmentDate": "2020-12-04T00:00:00",
      "IdentityNumber": ""
    }
  }
}