Fatura Bilgilerini Güncelle

Bu API Fatura Bilgilerinin güncellenmesini sağlar.

API Bilgileri

URL

/updateInvoiceInformation

Metot

POST

Versiyon

2.0

Scope

oob

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

UserCode

String Kullanıcı kodu Zorunlu

SchoolId

Long Okul kodu bilgisidir. Zorunlu

StudentNumber

String Öğrenci Numarası Zorunlu

StudentIdentityNumber

String Öğrenci TC Kimlik Numarası Zorunlu

InvoiceNumber

String Fatura Numarası Zorunlu

EducaitonPeriod

String Eğitim dönemi Zorunlu

PaymentType

Integer Ödeme Tipi Zorunlu

LastPaymentDate

DateTime *Eğer CurrentInvoiceAmount alanı boş ise bu alan zorunludur. Koşullu Zorunlu

OriginalInvoiceAmount

Decimal Orijinal fatura tutarı Zorunlu

CurrentInvoiceAmount

Decimal *Eğer LastPaymentDate alanı boş ise bu alan zorunludur. Koşullu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

ErrorCode

Integer Hata Kodu Bilgisi
0 =None
1= BasariliIslem
2= ApiKeyBosOlamaz
4=IslemYapılanIpBosOlamaz
5=OkulTanimiBulunamadi
6=ApiKeyTanimiBulunamadi
99= SistemHatasi

ErrorDescription

String Hata Açıklaması

TransactionStatusCode

Integer İşlem Durum Kodu Bilgisi
0= HataliIslem
1=BasariliIslem


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000333

Öğrenci T.C. kimlik numarası boş bırakılamaz.

ACBH000146

T.C. kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.