Mahalle Listesi

Bu API Türkiye'deki mahallelerin listesini getirmektedir. Liste seçilen ilçeye göre filtrelenir.

API Bilgileri

URL

/neighborhoodList

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

DistrictCode

String İlçe kodu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

Neighborhood

List< Neighborhood > Mahalle bilgisi


Neighborhood

Alan Adı Format Açıklama

NeighborhoodName

String Mahalle adı

NeighborhoodCode

String Mahalle kodu


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000053

Banka ilçe kodu sadece sayısal verilerden oluşmalıdır.

ACBH000069

Banka ilçe kodu boş olamaz.

ACBH000128

Mahalle bulunamadı.

Örnek

İstek:

{
	"DistrictCode":"34"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "541c7a37-a3b0-48c0-9107-e7d2e408470b"
  },
  "Data": {
    "Neighborhood": [
      {
        "NeighborhoodName": "Yenişehir",
        "NeighborhoodCode": "68000703158"
      },
      {
        "NeighborhoodName": "Küçük Piyale",
        "NeighborhoodCode": "68000703158"
      },
      {
        "NeighborhoodName": "Sururi Mehmet Efendi",
        "NeighborhoodCode": "68000703158"
      },
			...
      {
        "NeighborhoodName": "Bostan",
        "NeighborhoodCode": "68000703158"
      }
    ]
  }
}