Kredi Kartı Ekstresi

Bu API müşterinin yetkili asıl kredi kartı ekstresine ait bilgileri getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/creditCardStatement

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

creditcard

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

CardID

Integer Müşterinin her kartı için oluşturulmuş benzersiz ID numarası Zorunlu

StatementCode

yyyyMMdd Ekstre kodu Zorunlu

StatementType

String Ekstre tipi
YI: Yurt İçi, YD: Yurt Dışı
Zorunlu


Çıktı Bilgileri

CreditCardStatementInfo

Alan Adı Format Açıklama

StatementCode

yyyyMMdd Ekstre kodu

TermDebtBalance

Decimal Dönem borç bakiyesi

MinimumPaymentAmount

Decimal Asgari ödeme tutarı

StatementDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Hesap kesim tarihi

LastPaymentDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Son ödeme tarihi

OutstandingBalance

Decimal Devreden bakiye

WorldpointAmount

Decimal Toplam puan tutarı

StatementDetail

List< StatementDetail > Ekstre detay bilgisi

List< StatementDetail >

Alan Adı Format Açıklama

CardNumber

String Maskeli kredi kartı numarası

CardOwnerNameSurname

String Kart sahibinin adı soyadı

TransactionDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İşlem tarihi

Description

String İşlem açıklaması

Amount

Decimal İşlem tutarı

RemainingInstallment

Decimal Kalan taksit sayısı

PointAmount

Decimal Puan tutarı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000105

Ekstre kodu formatı hatalıdır.

ACBH000114

İşlem yapmak istediğiniz kredi kartı oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000207

Karta ait kesilmiş ekstre bulunmamaktadır. Kartınız ek veya sanal kart ise ekstre bilgileri için asıl kart ile sorgulama yapılmalıdır.

ACBH000220

Ekstre tipi boş olamaz.

ACBH000221

Ekstre tipi alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000227

Kart id uygun formatta girilmelidir.

ACBH000236

Ek ve sanal kartların ekstresi bulunmamaktadır. Ek ve sanal kartların harcamalarını asıl kart ekstresinden sorgulayabilirsiniz.

Örnek

İstek:

{
  "CardID": 20090,
  "StatementCode":"20210122",
  "StatementType":"YI" 
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "3489e7dc-a270-486c-bd4d-ff8ce0729ddd"
  },
  "Data": {
    "CreditCardStatementInfo": {
      "OutstandingBalance": 0.13,
      "LastPaymentDate": "2021-01-25T00:00:00",
      "WorldpointAmount": 1094.6,
      "StatementDetail": [
        {
          "CardNumber": "5421********1269",
          "Description": "ALIŞVERİŞ FAİZİ",
          "CardOwnerNameSurname": "ORDU UNI 5",
          "Amount": "0,01",
          "RemainingInstallment": "",
          "PointAmount": "",
          "TransactionDate": "2021-01-22T00:00:00"
        },
        {
          "CardNumber": "5421********1269",
          "Description": "Yıllık Kart Aidatı",
          "CardOwnerNameSurname": "ORDU UNI 5",
          "Amount": "30,00",
          "RemainingInstallment": "",
          "PointAmount": "",
          "TransactionDate": "2021-01-12T00:00:00"
        },
        {
          "CardNumber": "5421********1269",
          "Description": "Ticari Kart Üyelik Ücreti",
          "CardOwnerNameSurname": "ORDU UNI 5",
          "Amount": "10,00",
          "RemainingInstallment": "",
          "PointAmount": "",
          "TransactionDate": "2021-01-12T00:00:00"
        }
      ],
      "StatementCode": 20210122,
      "StatementDate": "2021-01-22T00:00:00",
      "TermDebtBalance": 40.14,
      "MinimumPaymentAmount": 1
    }
  }
}