Kredi Ürün Listesi

Bu API bankamızın bireysel kredi ürünlerinin listesini getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/loanProductList

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Bu servis herhangi bir girdi almamaktadır.


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

LoanProduct

List< LoanProduct > Kredi ürün bilgisi


LoanProduct

Alan Adı Format Açıklama

Kkdf

Decimal Kaynak kullanımı destekleme fonu

MaksimumLoanAmount

Decimal Maksimum kredi tutarı

ProductName

String Kredi ürün adı

Bsmv

Decimal Banka sigorta muamele vergisi

MininumLoanAmount

Decimal Minimum kredi tutarı

MinimumLoanTerm

Number Minimum kredi vadesi

CampaignName

String Kredinin kampanya ismi

ProductID

Number Kredi ürün id

InterestRate

Decimal Kredi faiz oranı

MaximumInstallmentTime

Decimal Kredinin maksimum taksit süresi

MaximumDelayTime

Decimal Kredinin maksimum gecikme süresi

MaximumLoanTerm

Decimal Maksimum kredi vadesi

Örnek

İstek:

{

}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "815507e2-1093-4cf8-9256-0c8c141edbb6"
  },
  "Data": {
    "LoanProduct": [
      {
        "MaximumDelayTime": "7",
        "Kkdf": "15.0",
        "MaksimumLoanAmount": "60000.0",
        "MaximumLoanTerm": "48",
        "ProductName": "TİK",
        "Bsmv": "5.0",
        "MininumLoanAmount": "1000.0",
        "MinimumLoanTerm": "3",
        "CampaignName": "TUNÇ-EMRE-SİGORTALI",
        "ProductID": "35009",
        "InterestRate": "2.64",
        "MaximumInstallmentTime": "3"
      },
      {
        "MaximumDelayTime": "",
        "Kkdf": "15.0",
        "MaksimumLoanAmount": "50000.0",
        "MaximumLoanTerm": "36",
        "ProductName": "TİK",
        "Bsmv": "5.0",
        "MininumLoanAmount": "500.0",
        "MinimumLoanTerm": "3",
        "CampaignName": "YAZ KREDISI",
        "ProductID": "50001",
        "InterestRate": "1.44",
        "MaximumInstallmentTime": "1"
      },
      ...
      {
        "MaximumDelayTime": "",
        "Kkdf": "15.0",
        "MaksimumLoanAmount": "100000.0",
        "MaximumLoanTerm": "12",
        "ProductName": "Taksitli Ek Hesap",
        "Bsmv": "5.0",
        "MininumLoanAmount": "200.0",
        "MinimumLoanTerm": "2",
        "CampaignName": "",
        "ProductID": "119002",
        "InterestRate": "1.84",
        "MaximumInstallmentTime": "1"
      }
    ]
  }
}