Vergi Borç Ödeme

Bu API ile aşağıdaki vergi türlerinin borçları tahsil edilecektir.

1-Tahakkuk numarası olan vergiler ve

2-Plaka bilgisi ile

 • 9034-Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV),
 • 9085-Trafik Cezası,
 • 9050-Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası,
 • 9155-Karayolları Geçiş Ücreti
 

API Bilgileri

URL

/taxDebtPayment

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

TaxTypeCode

String (4)

Vergi tür kodu


*(9034(MTV) ve 9085, 9050, 9155(TPC) haricinde zorunlu değildir.)

Koşullu Zorunlu

NumberPlate

String (10)

Plaka numarası

*(Vergi Tür Kodu MTV(9034) ve TPC (9085,9050,9155) ise zorunlu alandır.)

Koşullu Zorunlu

TaxPeriod

Integer (4-6)

Vergi dönemi

*(Vergi Tür Kodu MTV(9034) ve 9050-Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası ise zorunlu alandır.)

*9034-MTV için YYYY(2018) formatında vergi yılı girilmelidir.

*9050 vergi türünde dönem bilgisi “CezaYılı-CezaAyı” formatında 201801 gibi 6 hane doldurulmalıdır.

*9085, 9050, 9155 vergi türü için hangi dönem girilirse girilsin Maliye tarafından tüm dönemlerin borç bilgileri dönüldüğü için cari dönem girilebilir.

 

Koşullu Zorunlu

TaxOfficeCode

String (6)

Vergi dairesi kodu

*TahakkukFisNo ile ödeme yapılmak istendiğinde zorunludur.

*Vergi Tür Kodu alanı MTV(9034) ve TPC (9085,9050,9155) ise zorunlu değildir.

Koşullu Zorunlu

AccrualSlipNumber

String (20)

Tahakkuk fiş no

Vergi ödemesinin yapılacağı Tahakkuk No ya da Ödeme Plan Belge No alanı

*(Vergi Tür Kodu alanı boşsa veya MTV(9034) ve TPC (9085,9050,9155) değilse zorunlu alandır.)

Koşullu Zorunlu

IdentityNumber

String (11)

Vergi borcuna sahip mükellefin TC Kimlik Numarası.

*(T.C. kimlik numarası veya vergi numarası alanlarından birinin girilmesi zorunludur.)

Koşullu Zorunlu

TaxNumber

String (10)

Vergi borcuna sahip mükellefin Vergi Kimlik Numarası.

*(T.C. kimlik numarası veya vergi numarası alanlarından birinin girilmesi zorunludur.)

Koşullu Zorunlu

TaxAmount

Decimal Vergi tutarı Opsiyonel

Installment

String (1) Taksit Zorunlu

AccountNumber

String(17) Hesap numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

PaymentInfo

Alan Adı Format Açıklama

ReceiptCode

Integer Dekont no

SerialNumber

String Seri no

SequenceNumber

String Sıra no

ResultCode

String İşlem sonuç kodu

ResultDescription

String İşlem sonuç kodu açıklaması

TransactionDate

DateTime İşlem tarihi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000034

Hesap numarası boş olamaz.

ACBH000035

Hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000146

T.C. kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000267

Vergi kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000279

T.C. kimlik numarası veya vergi numarası alanlarından birinin girilmesi zorunludur.

ACBH000280

Taksit alanı boş olamaz.

ACBH000281

Taksit alanı boş olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "TaxTypeCode":"9034",
  "NumberPlate": "00AAA00",
  "TaxPeriod":"2021",
  "IdentityNumber":"",
  "AccrualSlipNumber":"",
  "TaxOfficeCode":"016202",
  "TaxNumber":"0000000000",
  "Installment":"1",
  "AccountNumber":"00158000000000000",
  "TaxAmount":325
}

Cevap:

{

}