Vinov Ödeme Oluştur

Bu API borçlu müşterinin Vinov ödeme kaydını oluşturmaktadır.

API Bilgileri

URL

/vinov/createPayment

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Receiver

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

IdentityTaxNumber

String (11) Alıcının TCKN veya VKN bilgisidir. Zorunlu

NameSurnameTitle

String (1000) Alıcının ad soyad unvan bilgisidir. Zorunlu

AccountNumber

String (26) Bankamız veya karşı banka hesabı olduğu fark etmeksizin her koşulda IBAN bilgisi girilecektir. Zorunlu

PhoneNumber

String (10) Alıcının cep telefonu numarasıdır.
E-posta veya cep telefonu bilgisinin en az birisinin girişi zorunludur.
Koşullu Zorunlu

EmailAddress

String (100) Alıcının e-posta bilgisidir.
E-posta veya cep telefonu bilgisinin en az birisinin girişi zorunludur.
Koşullu Zorunlu

Debtor

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

ContractAccountNumber

String (17) Borçlu müşterinin sözleşme hesap numarasının bilgisidir. Zorunlu

FeeAccountNumber

String (17) Vinov masrafının alınacağı, borçlu kişinin hesap numarası bilgisidir. Zorunlu

DealerNumber

String (100) Bayi numarasıdır. Opsiyonel

InvoiceNumber

String (50) Fatura numarasıdır. Opsiyonel

Transaction

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

DebtAmount

Decimal (26,2) İşlemin tutar bilgisidir. Zorunlu

Installment

Integer (3) Taksitli bir işlem olacak ise zorunludur. Eğer ki bu alan birden büyük bir değer ile dolu ise taksit bölümünün de doldurulması beklenir. Opsiyonel

ExpiryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Alıcının vade tarihi bilgisidir. İşlem taksitli olacak ise bu alan boş bırakılmalıdır. Koşullu Zorunlu

Description

String (250) Alacak işleminin açıklamasıdır. Zorunlu

PaymentPurpose

Integer (2) Ödeme amacının bilgisidir.
1: KonutKirasiOdemesi, 2: IsYeriKirasiOdemesi, 3: DigerKiraOdemesi, 4: EticaretOdemesi, 5: CalisanOdemesi, 6: TicariOdeme, 7: BireyselOdeme, 8: Yatirim, 9: Finansal, 10: EgitimOdemesi, 11: AidatOdemesi, 99: Diger
Zorunlu

List < Installment >

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

InstallmentNumber

Integer (3) Taksitin sıra numarası bilgisidir. Koşullu Zorunlu

InstallmentAmount

Decimal (26,2) Taksit tutarının bilgisidir. Koşullu Zorunlu

ExpiryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Taksitli işlemin vadesidir. Koşullu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Result

Alan Adı Format Açıklama

IsSucceeded

Bool Başarılı ise alan true gelecek, hatalı ise false gelecektir.

List < Id >

Integer Vinov numarasıdır.


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000533

Sözleşme hesap numarası boş olamaz.

ACBH000534

Sözleşme hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000401

Alıcının T.C. kimlik numarası / Vergi numarası boş olamaz.

ACBH000089

Alıcının T.C. kimlik numarası / vergi numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000551

Alıcı Ad Soyad / Unvan bilgisi boş olamaz.

ACBH000042

Alıcının hesap numarası boş olamaz.

ACBH000041

Alıcının hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000099

Alıcının telefon numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000536

Alıcı E-posta uygun formatta girilmelidir.

ACBH000535

Alıcı telefon numarası veya e-posta adresi alanlarından birinin girilmesi zorunludur.

ACBH000467

Vade Tarihi boş olamaz.

ACBH000468

Vade Tarihi uygun formatta girilmelidir.

ACBH000209

Açıklama boş olamaz.

ACBH000538

Masraf hesap numarası boş olamaz.

ACBH000277

Masraf hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

Örnek

İstek:

{
  "Receiver": {
    "IdentityTaxNumber": "00000000000",
    "NameSurnameTitle": "KASIM BATURAY",
    "AccountNumber": "TR190001500158000000000000",
    "PhoneNumber": "50000000000",
    "EmailAddress": ""
  },
  "Debtor": {
    "ContractAccountNumber": "00158000000000000",
    "FeeAccountNumber": "00158000000000000",
    "DealerNumber": "",
    "InvoiceNumber": ""
  },
  "Transaction": {
    "DebtAmount": 200,
    "Installment": 2,
    "ExpiryDate": "",
    "Description": "Vinov API işlemi",
    "PaymentPurpose": 7
  },
  "Installment": [
    {
      "InstallmentNumber": 1,
      "InstallmentAmount": 100,
      "ExpiryDate": "2022-11-15T00:00:00+03:00"
    },
    {
      "InstallmentNumber": 2,
      "InstallmentAmount": 100,
      "ExpiryDate": "2022-12-15T00:00:00+03:00"
    }
  ]
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "76e4e687-2624-485a-a211-513a4a3f8c47"
  },
  "Data": {
    "Result": {
      "IsSucceeded": true,
      "Id": [
        259282,
        259283
      ]
    }
  }
}