Döviz Kurları

Bu API istenilen tarihteki döviz kurlarını getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/getCurrencyRates

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

ValidityDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Döviz kurlarının tarihi Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

Currency

List< Currency > Döviz kur bilgisi


Currency

Alan Adı Format Açıklama

CurrencyCode

String Döviz kodu

RateDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Döviz kuru tarihi

PurchaseRate

Decimal Müşteri döviz alış fiyatı

SaleRate

Decimal Müşteri döviz satış fiyatı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000023

Tarih formatı hatalıdır.

ACBH000083

Tarih bugünden büyük olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "ValidityDate": "2020-06-01T00:00:00+03:00"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "e0251ced-9ead-4086-8ec1-f46ac496a3d3"
  },
  "Data": {
    "Currency": [
      {
        "CurrencyCode": "EUR",
        "RateDate": "2020-06-01T00:00:00+03:00",
        "SaleRate": "7.58195",
        "PurchaseRate": "7.62595"
      },
      {
        "CurrencyCode": "DKK",
        "RateDate": "2020-06-01T00:00:00+03:00",
        "SaleRate": "0.9984",
        "PurchaseRate": "1.0384"
      },
      {
        "CurrencyCode": "RUB",
        "RateDate": "2020-06-01T00:00:00+03:00",
        "SaleRate": "0.09465",
        "PurchaseRate": "0.09865"
      },
      ...
      {
        "CurrencyCode": "USD",
        "RateDate": "2020-06-01T00:00:00+03:00",
        "SaleRate": "6.8086",
        "PurchaseRate": "6.8486"
      }
    ]
  }
}