İşlem Gerçekleştir

Bu API para transferi gibi müşteri onayı gerektiren işlemlerde, müşteriye gönderilen OTP kodunu doğrulayarak işlemin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

API Bilgileri

URL

/transactionExecute

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

-

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

OTPTransactionId

Integer İşlem id Zorunlu

OTPCode

String Müşteriye gönderilen tek kullanımlık OTP kodu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Doğrulanan işlemin çıktı bilgileri gelmektedir.


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000007

Girilen OTP kodu doğru değildir. Hata: {0}

ACBH000047

OTP kodu boş olamaz.

ACBH000124

OTP işlem referans id daha önce kullanılmıştır.

ACBH000127

OTP işlem referans id bulunamadı.

Örnek

İstek:

{
  "OTPTransactionId": 196932,
  "OTPCode": "123456"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "7945c4cd-205c-4f67-9bc4-572aab6b930e"
  },
  "Data": {
    ...
}