HGS Bakiye ve Hareket Sorgula

Bu API müşterinin yetkili olduğu ürünün bakiye ve hareket bilgilerini getirmektedir. Sorgu sonucunda sayfa başına maksimum 1000 kayıt gelmektedir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı maksimum 1 yıl olmalıdır.

API Bilgileri

URL

/FPSInquireBalanceTransaction

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code
B2B Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

PassProductID

Integer Geçiş ürün tanım id Zorunlu

StartDate

yyyy-MM-dd Başlangıç tarihi Zorunlu

EndDate

yyyy-MM-dd Bitiş tarihi Zorunlu

PageNumber

Integer Sayfa numarası
Her bir sayfa maksimum 1000 kayıt içerecektir. Varsayılan değer 0’dır.
Opsiyonel

TransactionStatusCode

Integer Hareket durum kodu
0: Tümü, 1: Başarılı, 2: Hatalı
Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

List< BalanceTransactionInfo >

Alan Adı Format Açıklama

ProductNumber

Integer Ürün numarası

ProductType

Integer Ürün türü
1: HGS, 2: OGS

NumberPlate

String Plaka numarası

AccountCardNumber

String Hesap/Maskeli kart numarası

AccountType

Integer Hesap türü
1: Hesap, 2: Kart

TransactionAmount

Decimal İşlem tutarı

NewBalance

Decimal Bakiye

TransactionId

Integer İşlem id

TransactionType

Integer İşlem tipi

TransactionTypeDescription

String İşlem tipi açıklaması

Description

String Detaylı işlem açıklaması

CurrencyCode

String Döviz kodu

TransactionStatusCode

Integer Hareket durum kodu

TransactionDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İşlem tarihi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000025

Başlangıç tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000026

Bitiş tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000100

Başlangıç tarihi bitiş tarihinden büyük olamaz.

ACBH000134

Tarih aralığı maksimum 1 yıl olmalıdır.

ACBH000137

İşlem yapmak istediğiniz ürün oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000154

Hareket bulunamadı.

ACBH000174

İlgili işlem bireysel müşteri numarası ile yapılamaz.

ACBH000247

İşlem durum kodu alanına geçersiz değer girildi.

ACBH000248

Başlangıç tarihi boş olamaz.

ACBH000249

Bitiş tarihi boş olamaz.

Örnek

İstek:

{
 "TransactionStatusCode": 1,
  "StartDate":"2018-02-14",
  "EndDate" : "2018-02-15",
  "PageNumber" : 0,
  "PassProductID":141003
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "10477f97-a763-450e-b2ef-a2743b49ec72"
  },
  "Data": {
    "BalanceTransactionInfo": {
      "NumberPlate": "00AAA00",
      "TransactionType": 10,
      "Description": "HGS Müşteri No: 43210, HGS Etiket No: 1106504486, Plaka No:00AAA00, Satış Ücreti: 15,00, İlk Yükleme Tutarı:50,00, HGS Satış ve İlk Dolum Tahsilatı",
      "AccountCardNumber": "5421********1604",
      "ProductType": 1,
      "ProductNumber": 1106504486,
      "AccountType": 1,
      "TransactionId": 2018000000649002,
      "TransactionAmount": 50,
      "CurrencyCode": "TL",
      "NewBalance": 50,
      "TransactionTypeDescription": "Satış İşlemi",
      "TransactionStatusCode": 1,
      "TransactionDate": "2018-02-14T16:25:46"
    }
  }
}