Borçlu Müşteri Hareket Listesi

Bu API müşterinin borçlu olduğu Vinov işlemlerini listelemektedir. Tarih aralığı ile maksimum 90 gün listelenebilir.

API Bilgileri

URL

/vinov/debtorTransactionList

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

Id

Integer (19) Vinov numarası ile sorgulamak istenirse kullanılabilir. Opsiyonel

ExpiryStartDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Vade tarihi filtresi için kullanılmaktadır.
Id alanı ile sorgulama yapılmayacak ise zorunludur.
Koşullu Zorunlu

ExpiryEndDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Vade tarihi filtresi için kullanılmaktadır.
Id alanı ile sorgulama yapılmayacak ise zorunludur.
Koşullu Zorunlu

EntryStartDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Kayıt giriş tarihi filtresi için kullanılmaktadır.
Id alanı ile sorgulama yapılmayacak ise ve VadeTarihi koşulu girilmedi ise zorunludur.
Koşullu Zorunlu

EntryEndDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Kayıt giriş tarihi filtresi için kullanılmaktadır.
Id alanı ile sorgulama yapılmayacak ise ve VadeTarihi koşulu girilmedi ise zorunludur.
Koşullu Zorunlu

IdentityTaxNumber

String (11) Alacaklar sorgulanırken hangi borçlulardan olduğu filtrenebilir. Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

List < TransactionList >

Alan Adı Format Açıklama

DebtorNameSurnameTitle

String Borçlu ad soyad unvanı

DebtorCustomerNumber

String Borçlu müşteri numarası

DebtorIdentityTaxNumber

String Borçlu TCKN / VKN

DebtorAccountNumber

String Borçlu hesap numarası

ReceiverNameSurnameTitle

String Alıcı ad soyad unvanı

ReceiverIdentityTaxNumber

String Alıcı TCKN / VKN

ReceiverAccountNumber

String Alıcı maskeli hesap numarası

ReceiverMobileNumber

String Alıcı cep numarası

ReceiverEmailAddress

String Alıcı E-Posta adresi

ReceiverDescription

String Alıcı açıklaması

QRCodeReferenceNumber

String Karekod referans numarası

QRCodeText

String Karekod içerik metni

CurrencyType

String Döviz cinsi

EarlyPayableAmount

Decimal Erken ödenecek tutar

Id

Integer Vinov numarası

VinovAmount

Decimal Vinov tutarı

TransactionId

String İşlem numarası

TransferType

Integer İşlem tipi
0: None, 1: Havale, 2: Eft, 3: KolayAdres, 4: IsmeHavale

ReceivableAmount

Decimal Alacak tutarı

ReceivableStatusCode

Integer Alacak durum kodu
0: None, 1: VadesiGelmemis, 2: Odendi, 3: IptalEdildi, 4: Devredildi, 5: IskontoEttirildi, 6: SubedeBasvuruBekliyor, 7: FastMesajiOlusturuldu

EntryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Giriş tarihi

ExpiryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Vade tarihi

DealerNumber

String Bayi numarası

InvoiceNumber

String Fatura numarası

ChannelCode

Integer Kanal kodu
1: şube, 4: internet, 6: mobil, 10: birim, 58: web kanalları, 51: Schedule,71: vgo

DebtStatusCode

Integer Borç durum kodu
1: VadesiGelmemis, 2: TahsilEdildi, 3: IptalEdildi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000025

Başlangıç tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000026

Bitiş tarihi formatı hatalıdır.

ACBH000100

Başlangıç tarihi bitiş tarihinden büyük olamaz.

ACBH000248

Başlangıç tarihi boş olamaz.

ACBH000249

Bitiş tarihi boş olamaz.

ACBH000512

Tarih aralığı maksimum 90 gün olmalıdır.

ACBH000513

Tarih veya vinov no alanlarından yalnızca biri girilmelidir.

ACBH000514

T.C. kimlik numarası / Vergi numarası uygun formatta girilmelidir.

Örnek

İstek:

{
  "ExpiryStartDate": "2022-03-20T00:00:00+03:00",
  "ExpiryEndDate": "2022-06-20T00:00:00+03:00"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "1be84021-46f2-427b-bfa9-7d59a1a15925"
  },
  "Data": {
    "TransactionList": [
      {
        "ExpiryDate": "2022-05-06T00:00:00",
        "ReceiverEmailAddress": "f@gmail.com",
        "ReceiverNameSurnameTitle": "CAHİT UYSAL",
        "VinovAmount": 200,
        "ReceiverAccountNumber": "***************82",
        "ReceiverDescription": "AA",
        "ChannelCode": 1,
        "EarlyPayableAmount": 200,
        "TransferType": 1,
        "DebtorAccountNumber": "",
        "TransactionId": "2022000006404027",
        "DebtorCustomerNumber": "",
        "ReceiverIdentityTaxNumber": "",
        "DebtorIdentityTaxNumber": "",
        "ReceivableAmount": 200,
        "EntryDate": "2022-04-04T00:00:00",
        "DealerNumber": "",
        "Id": 200119,
        "InvoiceNumber": "",
        "ReceiverMobileNumber": "",
        "CurrencyType": "TL",
        "DebtorNameSurnameTitle": "Dijital TKM Yilmaz",
        "ReceivableStatusCode": 1
      },
      {
        "ExpiryDate": "2022-05-06T00:00:00",
        "ReceiverEmailAddress": "f@gmail.com",
        "ReceiverNameSurnameTitle": "CAHİT UYSAL",
        "VinovAmount": 200,
        "ReceiverAccountNumber": "***************82",
        "ReceiverDescription": "AA",
        "ChannelCode": 1,
        "EarlyPayableAmount": 200,
        "TransferType": 1,
        "DebtorAccountNumber": "",
        "TransactionId": "2022000006404027",
        "DebtorCustomerNumber": "",
        "ReceiverIdentityTaxNumber": "",
        "DebtorIdentityTaxNumber": "",
        "ReceivableAmount": 200,
        "EntryDate": "2022-04-04T00:00:00",
        "DealerNumber": "",
        "Id": 200119,
        "InvoiceNumber": "",
        "ReceiverMobileNumber": "",
        "CurrencyType": "TL",
        "DebtorNameSurnameTitle": "Dijital TKM Yilmaz",
        "ReceivableStatusCode": 1
      }
    ]
  }
}