Kredi Kartı Detayları

Bu API müşterinin yetkili kredi kartına ait detay bilgilerini getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/creditCardDetails

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

creditcard

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

CardID

Integer Müşterinin her kartı için oluşturulmuş benzersiz ID numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

CreditCardInfo

Alan Adı Format Açıklama

CardNumber

String Maskeli kredi kartı numarası

CardType

String Kart türü
A: Asıl, E: Ek

CardStatus

String Kart durumu
N: Normal, P: Kötüye Kullanım, K: Kayıp, C: Çalıntı, I: İptal, S: Sahte Kart

TotalLimit

Decimal Toplam limit

RemainingLimit

Decimal Kullanılabilir limit

CardOwnerNameSurname

String Kart sahibinin adı soyadı/ünvanı

Balance

Decimal Bakiye

StatementDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Ekstre tarihi

LastPaymentDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Son ödeme tarihi

RemainingDebt

Decimal Ektre kalan borç (Sadece asıl kart)

CardBranch

String Kart şubesi

VirtualLimit

Decimal Sanal limiti

Point

Decimal Kart puan bilgisi

CardProductName

String Kart ürün adı

MainCardNumber

String Maskeli asıl kartı numarası

NextStatementDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Sonraki hesap kesim tarihi

NextLastPaymentDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Sonraki son ödeme tarihi

InterestRate

Decimal Gecikme faiz oranı

TermDebtBalanceDomestic

Decimal Dönem borç bakiyesi yurt içi

TermDebtBalanceAbroad

Decimal Dönem borç bakiyesi yurt dışı

MinimumPaymentAmountDomestic

Decimal Asgari ödeme tutarı yurt içi (Sadece asıl kart)

MinimumPaymentAmountAbroad

Decimal Asgari ödeme tutarı yurt dışı (Sadece asıl kart)

RemainingMinimumPaymentAmountDomestic

Decimal Kalan asgari ödeme tutarı yurt içi (Sadece asıl kart)

RemainingMinimumPaymentAmountAbroad

Decimal Kalan asgari ödeme tutarı yurt dışı (Sadece asıl kart)

RemainingDebtDomestic

Decimal Ekstre kalan borç yurt içi (Sadece asıl kart)

RemainingDebtAbroad

Decimal Ekstre kalan borç yurt dışı (Sadece asıl kart)

TotalTermDebtBalanceDomestic

Decimal Toplam dönem borç bakiyesi yurt içi

TotalTermDebtBalanceAbroad

Decimal Toplam dönem borç bakiyesi yurt dışı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000114

İşlem yapmak istediğiniz kredi kartı oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000227

Kart id uygun formatta girilmelidir.

Örnek

İstek:

{
  "CardID": 20090
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "577bb52c-ee59-4061-ac37-8e69c62b1c87"
  },
  "Data": {
    "CreditCardInfo": {
      "CardNumber": "5421********1269",
      "NextLastPaymentDate": "2023-06-26T00:00:00",
      "TotalLimit": 1.0E7,
      "RemainingMinimumPaymentAmountDomestic": 1,
      "TotalTermDebtBalanceAbroad": 0,
      "MainCardNumber": "5421********1269",
      "LastPaymentDate": "2021-02-24T00:00:00",
      "StatementDate": "2021-02-22T00:00:00",
      "Point": 1094.6,
      "CardStatus": "N Normal",
      "CardOwnerNameSurname": "ABDULLAH AYDEMİR",
      "CardType": "A",
      "MinimumPaymentAmountDomestic": 1,
      "NextStatementDate": "2023-06-21T00:00:00",
      "TermDebtBalanceDomestic": 40.95,
      "TotalTermDebtBalanceDomestic": 40.95,
      "CardProductName": "Visa Business Kart",
      "BranchName": "19 MAYIS BAĞ. Ş",
      "InterestRate": 2,
      "BranchCode": "0972",
      "RemainingDebtDomestic": 40.95,
      "RemainingLimit": 1.000213804E7
    }
  }
}