Okul Bilgisi Getir

Bu API, girilen api bilgisine ait okul bilgilerini listeler.

API Bilgileri

URL

/getSchoolInformation

Metot

POST

Versiyon

2.0

Scope

oob

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Bu servis herhangi bir girdi almamaktadır.


Çıktı Bilgileri


List< StudentInfo >

Alan Adı Format Açıklama

SchoolID

Integer Okul ID Bilgisi

SchoolName

String Okul Adı

SchoolType

Integer/td> Okul türü bilgisidir.
1= Kreş
2= Anaokulu
3= İlkokul
4= Ortaokul
5= Lise
6= Üniversite
7= Dershane
8= Taşımacılık
9= Yurt

PaymentType

Integer Ödeme Tipi
1 =Eğitim
2= Yemek
3= Servis
4= Diğer

ProtocolStartDate

Date Protokol Başlanrgıç Tarihi

ProtocolEndDate

Date Protokol Bitiş Tarihi

EducationPeriod

Integer Eğitim Dönemi

GuarantorStartDate

Date Garantor Başlangıç Tarihi

GuarantorEndDate

Date Garantor Bitiş Tarihi

 

< ErrorInfo >

Alan Adı Format Açıklama

ErrorCode

Integer Hata Kodu Bilgisi
0 =None
1= BasariliIslem
2= ApiKeyBosOlamaz
4=IslemYapılanIpBosOlamaz
5=OkulTanimiBulunamadi
6=ApiKeyTanimiBulunamadi
99= SistemHatasi

ErrorDescription

String Hata Açıklaması

TransactionStatusCode

Integer İşlem Durum Kodu Bilgisi
0= HataliIslem
1=BasariliIslem