Üye İşyeri(Alıcı) Talimat Detay Listele

Bu API Üye işyerinin(Alıcı), müşterilerine(Borçlulara) oluşturulan talimat detaylarının listelenme işlemini gerçekleştirmektedir.

API Bilgileri

URL

/vinov/listInstructionDetail

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

WorkPlaceId

Integer (19) Firmaya Vinov işyeri tanım esansında verilen benzersiz değerdir. Zorunlu

Id

Integer(19) Üye İş Yeri Talimat Oluştur API'ının çıktısında dönen Id değeridir. Zorunlu


Çıktı Bilgileri

DebtInformation

Alan Adı Format Açıklama

InstallmentNumber

Integer (3) Taksit numarası bilgisidir.

TransactionId

Integer(19) Alacak hareket id bilgisidir.

DebtAmount

Decimal (26,2) Borç tutarı bilgisidir.

ExpiryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Vade Tarihi bilgisidir.

TotalRefundAmount

Decimal(26,2) Toplam iade tutar bilgisidir.

CancellationDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İptal tarihi bilgisidir.
İptal edilmiş bir kayıt ise tarih alanı dolu gelecektir.

DebtStatusCode

Integer (1) Borç durum kodu bilgisidir.
Alan değerleri :
VadesiGelmemis = 1,
TahsilEdildi = 2,
IptalEdildi = 3


Örnek

İstek:

{
  "WorkPlaceId": 2001,
  "Id": 3059
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "51a32686-6abb-4452-85e2-a837c7f50a2f"
  },
  "Data": {
    "DebtInformations": [
      {
        "DebtAmount": 400000,
        "ExpiryDate": "2021-11-28T00:00:00",
        "TotalRefundAmount": 100000,
        "CancellationDate": "2021-11-25T00:00:00",
        "DebtStatusCode": 2,
        "TransactionId": 131203
      }
    ]
  }
}